VIIKON VIERAS

Peter Nyberg

Peter Nyberg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Liberan viikon henkilö valt. tri Peter Nyberg on siirtynyt eläkkeelle valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtajan toimesta. Tätä ennen hän toimi pitkään Suomen Pankissa pankki- ja rahoitusmarkkinakysymysten parissa, viimeksi johtokunnan neuvonantajana. Molempiin työtehtäviin kuului toiminta useissa merkittävissä EU:n työryhmissä ja toimikunnissa. Eläkeelle siirtymisen jälkeen hän on muun muassa Irlannin hallituksen pyynnöstä selvittänyt maan pankkikriisin syitä. Hän on myös työskennellyt Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja osallistunut konsulttina useisiin sen jäsenmaiden rahoitusjärjestelmiä kehittäviin asiantuntijaryhmiin. Nyberg on yksi ”Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot” -kirjan kirjoittajista.

Mikä on Suomen suurin haaste?

-Suurin haaste on suomalaisen osaamisen edistäminen ja sen säilyttäminen kotimaassa. Suomella ei ole juurikaan muuta kuin metsää, vettä ja aivoja eli elintason kehitys vaatii oman ja muiden osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä. Kehittyneessä taloudessa tämä asettaa suuria vaatimuksia johtamiselle jotta parhaat osaajat eivät siirtyisi muualle. Siinä ei usein kehuttu reserviupseerikoulutus pitkälle auta.

Mikä on Suomen suurin mahdollisuus?

-Suurin mahdollisuus on periaatteessa pienen ja melko yhtenäisen kansakunnan kyky sitoutua yhteisiin päämääriin ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tämä kuitenkin vaatii luottamusta eri kansalaisryhmien kesken Sitä ei taas normaaliaikoina helposti synny ilman toistuvaa näyttöä siitä, että kaikki osapuolet ovat valmiita tinkimään omista eduistaan yhteisen hyvän edessä. Puuttuvasta luottamuksesta syntyvä keskinäinen syyttely ja nälviminen loppuvat vasta kriisin sattuessa jos silloinkaan. Se on kallista ja tehotonta.

Minkä yksittäisen asian muuttaisit heti?

– Aikaistaisin lasten koulunkäyntiä ja tekisin siitä vaativamman. Mitä lapsena oppii antaa usein loppuelämälle suunnan. Lapsille pitää nuorina opettaa tärkeät kielet sekä kyky huomata ongelmat ja ratkaista ne yhdessä muiden kanssa. Vanhemmille lapsille olisi ehkä harkittava valintamahdollisuuksien supistamista ja vaikeiden aineiden korostamista (historia, luontoaineet, matematiikka). Tämä vaikuttaisi parhaassakin tapauksessa vasta parinkymmenen vuoden päästä

VIIKON VIERAS

Viikoittain vaihtuva vieras kertoo näkemyksensä Suomen tilasta ja tulevaisuudesta.

Kommentoi

single.php