Blogit

Datan hyödyntämisen neljä askelta – Teollisen internetin massiivinen mahdollisuus

Datan hyödyntämisen neljä askelta – Teollisen internetin massiivinen mahdollisuus

Käynnissä oleva digitaalinen murros on massiivinen uhka sekä mahdollisuus teollisille toimijoille. Asiakasrajapinnan toimintoja on jo pitkälle digitalisoitu monessa teollisuusyrityksessä, mutta miten lähestyä teollisen internetin luomia mahdollisuuksia laajasti eri liiketoiminnan alueilla.

Meneillään oleva murros on valtava. General Electric on paljon siteeratussa arviossaan todennut teollisen internetin paisuttavan globaalia kansantuotetta jopa neljänneksellä, eli 15 000 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Teollinen internet on rakenne, joka mahdollistaa tiedon, ihmisten, koneiden, antureiden ja tiedon analysointimenetelmien soveltamista teollisuuden tarpeisiin.

Yrityksen etenemisen tiedon hyödyntämisen alueella voi kuvata iteratiivisena prosessina (Magenta Advisory, 2014). 1) Yritys kerää tietoa koneista, sensoreista, ihmisiltä ja varastoi sitä hyödynnettävässä muodossa. 2) Yritys yhdistää tietolähteitä toisiinsa yhteismitalliseksi tietokannaksi, ja mahdollisesti liittää mukaan asiakkaiden, alihankkijoiden tai kolmansien osapuolien tietoa. 3) Yritys analysoi tietoa päätöksenteon tueksi ja saattaa tiedon eri rajapintoihin skaalautuvalla tavalla. 4) Yritys innovoi uusia tapoja toimia paremman tuottavuuden, parempien tuotteiden ja palveluiden sekä uusien liiketoimintojen kehittämiseksi.

On tärkeää tiedostaa että nämä vaiheet eivät ole kronologisia. Menestyvät yritykset lähestyvät teollisen internetin soveltamista toimintaansa hyvin iteratiivisesti ja kokeillen.

Hyvä esimerkki tällaisesta yrityksestä on Kemppi Oy, Lahtelainen perheyritys, yksi maailman johtavia hitsauskoneiden valmistajia. Kemppi investoi melkein 10% liikevaihdostaan tuotekehitykseen, pääosin teollisen internetin sovelluksiin.

Mikä tekee Kempistä kiinnostavan on heidän monipuolinen ja edistynyt tapa hyödyntää tuotannosta, asiakkailta ja alihankkijoilta kerättävää dataa. Datan hyödyntämisen alueita ovat ne perinteiset: globaali tuotannonsuunnittelu ja laitehuolto, lisäarvopalvelut sekä lisämyynti. Näiden lisäksi Kemppi muun muassa tarjoaa dataa sekä analytiikkarajapintoja asiakkaidensa ostamisen tehostamiseen sekä alihankkijaverkostojensa johtamiseen.

Konkreettinen esimerkki tästä voisi olla Kempin koneiden, antureiden ja tuotannon ihmisten syöttämä tieto, josta jalostuu näkymä hitsauskoneen käytöstä asiakkaan omassa tuotantoprosessissa mahdollistaen asiakkaalle tulosperusteisen palkitsemisen, esimerkiksi per laadukkaasti toteutettu hitsausmetri.

Neljäs teollinen vallankumous on käsillä.

Teollisuusvaltaisella Suomella on nyt päätöksenteon aika. Uudessa kilpailussa mukana oleminen vaatii aktiivista päätöksentekoa ja toimenpiteitä.

Kaikki lähtee näkemyksestä datan hyödyntämiseksi. Konseptoi hypoteesin perusteella jokin datan lopullinen käyttötarkoitus. Kerää data manuaalisesti ja testaa konseptin toimivuutta esimerkiksi asiakkaan kanssa.

Skaalautuvampaan toteutukseen on nykyään saatavilla kevyesti integroitavia valmiita pilvipohjaisia ratkaisuja. Paljon voi siis tehdä ennen koko yrityksen läpi meneviä raskaita integrointeja.

Haastaisin teollisuusyritysten johtajat ottamaan pienen askeleen kohti uutta maailmaa tänään! Pohdi, mikä tuottaa arvoa sinun asiakkaillesi tulevaisuudessa.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

single.php