VIIKON VIERAS

Martti Malmi

Martti Malmi

Liberan viikon vieras Martti Malmi on Bitcoin-valuutan alkuvaiheen kehittäjä ja ohjelmoija, jonka kiinnostuksen kohteisiin kuuluu erityisesti yhteiskunnallinen aktivismi ja maailman muuttaminen teknologian avulla. Tällä hetkellä hän kehittää Identifi-luottamusverkkoa, jonka avulla ihmiset voivat ylläpitää verkkoidentiteettiään ja varmistua toistensa luotettavuudesta esimerkiksi kaupankäynnissä.

Mikä on Suomen suurin haaste?

– Menestyä kilpailussa investoinneista ja osaavasta työvoimasta. Korkea verotus ja työmarkkinoiden sääntely laskevat Suomen pisteitä. Kansainvälistyneiden nuorten kynnys lähteä ulkomaille on yhä pienempi. Toisaalta kilpailuetuja ovat turvallisuus ja toimiva infra.

Mikä on Suomen suurin mahdollisuus?

– Erinomainen tietotekninen osaaminen ja maailmanlaajuisille markkinoille pääsy verkossa. Ei vain it-ammattilaisten osaaminen, vaan yleinen käsitys tietotekniikan mahdollisuuksista ja sen soveltaminen kaikessa liiketoiminnassa. On hienoa, että esimerkiksi web-sovelluksien ohjelmointi on alettu nähdä kaikille sopivana perustaitona, eikä vain nörttien yksinoikeutena.

Minkä yksittäisen asian muuttaisit heti?

– Sallisin jokaisen erota haluamistaan julkisista palveluista.

Ei ole järkevää että julkinen sektori tuottaa kaikille samanlaista sairaanhoitoa, koulutusta ja vakuutuksia, sen sijaan että jokainen saisi valita itselleen parhaiten toimivan vaihtoehdon. Valtio ei nykyäänkään tuota kansalaisille ruokaa, vaatteita ja asuntoja, vaikka ne ovat elintärkeitä perusasioita. Ihmisille annetaan tarvittaessa rahaa ja he valitsevat itse.

En myöskään näe että millään organisaatiolla olisi moraalista oikeutta myydä palveluitaan ilman asiakkaan suostumusta, vaikka tämä organisaatio toimisi demokraattisesti ja päättäisi kutsua itseään valtioksi.

VIIKON VIERAS

Viikoittain vaihtuva vieras kertoo näkemyksensä Suomen tilasta ja tulevaisuudesta.

Kommentoi

single.php