Blogit

Perintöveron ja lahjaveron poistamisen hyödyt

Perintöveron ja lahjaveron poistamisen hyödyt

Julkisessa keskustelussa perintö- ja lahjaveroa käsitellään paljolti fiskaalisen ja subjektiivisen oikeudenmukaisuuden konteksteissa. Analyysin tarkasteluväli on tyypillisesti vain edeltävä vuosi ja tarkasteltu luku kyseisen vuoden verotuotto.

Keskustelu perintö- ja lahjaveronaiheuttamasta pääomapaosta, köyhyydestä, sosioekonomisen kehityksen jarrutuksesta, eriarvoisuudesta, hallinnollisista kuluista ja muista pitkän aikavälin dynaamisista vaikutuksista on kuitenkin unohdettu. Silti perintö- ja lahjavero ei kokonaistarkasteltuna vaikuta täyttävän edes niitä vähiä sille asetettuja odotuksia.

Pitkällä aikavälillä se estää suomalaisia vaurastumasta ja näin ollen pienentää suomalaisten veronmaksukykyä. Se ei siis ole fiskaalisesti hyvä vero, eikä se myöskään lunasta lupausta varallisuuserojen pienentymisestä. Nykyisistä verotuskäytännöistä ja käytettävissä olevasta datasta päätellen perintöja lahjavero itse asiassa suosii varakkaita ja rankaisee suhteellisesti sitä enemmän, mitä vähävaraisempi perinnön tai lahjan ottaa vastaan.

Edellä esitetyn perusteella on turvallista sanoa, että perintö- ja lahjavero aiheuttaa suomalaisille merkittäviä hyvinvointitappioita lukuisten talouden dynaamisten vaikutusten takia. Perintö- ja lahjavero mm. eriarvoistaa verovelvollisia, estää erityisesti pieni- ja keskituloisia vaurastumasta, aiheuttaa verosuunnitteluun ja hallintoon liittyvää hävikkiä, kiihdyttää pääomapakoa sekä vaikeuttaa erityisesti perheyritysten sukupolvenvaihdoksia.

Perintö- ja lahjavero pitää lakkauttaa ja siirtää perinnöt sekä lahjat luovutusvoittoverotuksen piiriin. Alle on koottu lyhyet perustelut tämän mallin puolesta.

Luovutusvoittojen verottaminen on oikeudenmukaista: omaisuuden arvonnousun verotus on oikeudenmukaista toimittaa vasta silloin, kun verovelvollisella on aitoa veronmaksukykyä eli omaisuus on realisoitu tyypillisesti rahaa vastaan (luovutusvoittoverotus). Oikeudenmukaista on myös luopua sellaisesta verosta (perintö- ja lahjavero), jonka välttäminen on käytännössä mahdollista vain varakkaimmille.

Luovutusvoittoveroon siirtyminen yksinkertaistaa verojärjestelmää

Verojärjestelmä yksinkertaistuu, kun ”ylimääräisestä välivaiheen” verotuksesta (perintö- ja lahjavero) voidaan luopua. Samalla poistuvat perintö- ja lahjaverotuksesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ja verovelvollisten kannustimet verosuunnittelulle.

Luovutusvoittojen verottaminen helpottaa yritysten sukupolvenvaihdoksia

Perintö- ja lahjaverotuksen poistamisen myötä poistuvat myös yritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyvät erityisongelmat. Tällöin verotus ei ole milloinkaan esteenä aidoille sukupolvenvaihdoksille. Samalla poistuvat sukupolvenvaihdoshuojennuksiin liittyvät yhdenvertaisuusongelmat.

Perintö- ja lahjaveron lakkauttaminen vähentää eriarvoisuutta ja tasaa varallisuuseroja

Nykyinen perintö- ja lahjavero rankaisee perijöitä, joiden perimien kiinteistöjen arvo on laskenut tai pysynyt kohtuullisen lähellä alkuperäistä hintaa. Se myös tekee perimisestä kalliimpaa kiinteistöjä kuin likvidiä omaisuutta perivälle. Perintö- ja lahjavero myös antaa mittavia verosuunnittelumahdollisuuksia heille, jotka jättävät perinnöksi yritysomaisuutta ja suuria omaisuuksia. Pieniä summia periville pieni- ja keskituloisille järjestelmä ei mahdollista tehokasta verosuunnittelua. Nykyinen perintövero- ja lahjavero aiheuttaa suhteellisesti isomman hyvinvointitappion pieni- ja keskituloisille perijöille kuin jo taloudellisesti riippumattomille tai erittäin varakkaille perijöille. Varakkailla on myös mahdollisuus tehdä verosuunnittelua tai siirtää varoja perintöverotästä sta veromuodosta luopuneisiin maihin.

Inheritance and Wealth Inequality: Evidence from Population Register -keskustelualoitteen datan mukaan perintö- ja lahjaveron lakkauttaminen pienentää varallisuuseroja ja parantaa ekonomistataloudellista liikkuvuutta.

Perintö- ja lahjaverolla on luultua isommat haitat

Perintö- ja lahjavero kannustaa varakkaita siirtämään omaisuutensa ulkomaille. Pääomapaon dynaamisia vaikutuksia kansantalouteen ja verokertymään ei yleensä lasketa mukaan perintö- ja lahjaveron haittoihin. Pääomapako väistämättä pienentää verokertymää ja Suomeen tehtyjä investointeja, sekä lisää työttömyyttä ja heikentää yritysten liiketoimintaedellytyksiä. Nykyinen perintö- ja lahjavero aiheuttaa myös mittavia hallinnollisia kuluja niin julkishallinnolle, yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Verosuunnitteluun ja muuhun perimisen tai yritysten sukupolvenvaihdokseen käytetyt resurssit ovat suoraan pois tuottavasta työstä ja investoinneista.

Perinnön “ansaitsemista” ei voi arvioida

Valtiolla tai muilla ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta arvioida yksittäisen perheen kohdalla, mikä on todellisuudessa ansiotonta ja mikä ei. Myös valtion keräämät perintö- ja lahjaverot ovat valtiolle sinällään ansiottomia. Toisaalta vanhempien ei pitäisi joutua maksamaan halusta tukea lapsiaan, eikä lasten joutua maksamaan valtiolle vanhemmiltaan saamasta avusta.

Valtion verotuotot lyhyellä tähtäimellä

Luovutusvoittoverotuksen veropohjan laajentumisen vuoksi perintö- ja lahjaverotuksen poistamisesta ei todennäköisesti aiheudu valtion verotuottojen menetyksiä edes lyhyellä tähtäimellä.

Valtion verotuotot pitkällä tähtäimellä

Pidemmällä tähtäimellä valtion perintö- ja lahjaveron poistamisella pitäisi olla positiivisia vaikutuksia valtion verotuottoihin, sillä veron poistaminen parantaa kotimaisen omistamisen edellytyksiä sekä edesauttaa yritysten sukupolvenvaihdosten toteuttamista.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

8 kommenttia artikkeliin Perintöveron ja lahjaveron poistamisen hyödyt

 1. Klaus Ilmonen sanoo:

  Tässä The Economistin, toisen talousliberaalin instituution, vastakkainen näkemys asiasta: https://www.economist.com/leaders/2017/11/23/a-hated-tax-but-a-fair-one

 2. Ulf Fallenius sanoo:

  Hullu perintöjä jättää.

 3. Juha-kummi sanoo:

  Kun eläessään ottaa lainaa, voi kuollessaan perinnöksi jättää velkaa (veljenpojalle).

  https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000001876119.html

 4. Julle sanoo:

  Suomen veropolitiikka perustuu tavoitteeseen jossa vasemmistolaisten ei tarvitsisi kadehtia muita.

 5. erikoista sanoo:

  Hauska juttu. Esimerkiksi tämä:

  ”Samalla poistuvat perintö- ja lahjaverotuksesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ja verovelvollisten kannustimet verosuunnittelulle.”

  Ajatteleeko joku tosissaan, että jos perintö- ja lahjaverotuksen poistaisi, poistuisivat myös kannustimet verosuunnittelulle? Kai verosuunnittelu jatkuisi siitä huolimatta, vain joiltain yksityiskohdiltaan eri säännöillä? Esimerkiksi luovutusvoittoverotusta on erittäin helppoa kiertää. Kun on riittävä omaisuus, josta riittää varaa maksaa avustaville juristeille, luovutusvoittoverotuksesta tunnetusti pääsee monikansallisilla järjestelyillä kokonaankin eroon järjestämällä luovutusvoittojen verotuksen sellaiseen maahan, jossa niitä ei veroteta, tai esimerkiksi rahastojärjestelyin.

  Jutun loppuosa perustuu oletukseen, että luovutusvoittoveron veropohja ”laajenisi”. Mutta miksi ihmeessä niin kävisi ainakaan isoimpien verotuskohteiden osalta, kun luovutusvoittoverotus on niin helppoa ohittaa? Nykyisinkin luovutusvoittoveroja maksavat lähinnä pieni- ja keskituloiset. Suurituloisimmat välttävät luovutusvoittoverotuksen suurimmalta osin nykyisinkin.

 6. Ulf Fallenius sanoo:

  Lisäsin vielä että se joka haluaa rikastua niin tekee sen ilman perintöjä .

 7. Kaisla sanoo:

  Järjetöntä touhua maksaa lisäverot tuloista, joista jo on moneen kertaan verot yhteiskunnalle maksettu. Miksi ihminen ei saa tehdä hänen omilla rahoillaan just sitä, mitä haluaa ilman että verottaja iskee näppinsä jokaiseen asiaan? Miksei ihminen saa lahjoittaa jälkeläisilleen säästöjään puhtaana käteen?
  Koko perintö-/lahjaverotouhu on puhdasta ja pakollista rahankeruuta valtion/kuntien pohjattomaan – siis POHJATTOMAAN! – kassaan. Tällaiset verot on lopetettava, mutta siihen vaaditaan hallituksen ja eduskunnan päätös. Uskaltaako jokin puolue ottaa asian esittelyyn?

 8. Kalevi Jäntti sanoo:

  Hyvän verojärjestelmän kaikkein tärkempiin perusominaisuuksiin kuuluu veronmaksukykyisyyden huomioiminen. Tästä olen ollut professorini kanssa samaa mieltä, mutta sitten eri mieltä siitä mitä se on käytännössä. Tällä hetkellä erityisesti kiinteistöjen arvostaminen on usein täysin mahdotonta tai joidenkin vanhojen keskiarvojen käyttäminen johtaa mielivaltaisuuteen. Monet kiinteistöt ovat lähes mahdottomia realisoida millään hinnalla. Eli veroviranomainen haluaa jonkin mielivaltaisen rahasuorituksen omaisuudesta, joka on epälikvidiä. Verot tulee sitoa transaktioihin juuri veronmaksu- ja veronmääräongelmien vuoksi.

  Luovutusvoittoverotus on yksinkertainen, toimiva ja oikeaoppinen ratkaisu tilanteeseen.

Tietoa kirjoittajista

Juusela Janne

Janne Juusela

Oikeustieteen tohtori Janne Juusela on Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin osakas ja Helsingin yliopiston vero-oikeuden dosentti.

Sammallahti Tere

Tere Sammallahti

Tere on vapautta rakastava kansalaisvaikuttaja, some-asiantuntija ja kokoomus-poliitikko. Hän toimi Liberan sisältöjohtajana vuosina 2019-2020.

single.php