Lisää markkinoita asuntomarkkinoille


Lisää markkinoita asuntomarkkinoille

Uuden Libera-analyysin kirjoittajat VTT Heikki Pursiainen ja KTT Tuukka Saarimaa väittävät että Suomessa, erityisesti Helsingissä harjoitettu asuntopolitiikka ja maankäytön sääntely on huonoa ja että sitä pitää vähentää ja parantaa. Huonolla asuntopolitiikalla, samoin kuin huonolla maankäytön ja rakentamisen sääntelyllä on monta erilaista haittavaikutusta. Tärkein näistä on se, että rakennetaan liian vähän ja liian hitaasti.

Liian vähäinen rakentaminen puolestaan johtaa siihen, että ihmiset asuvat korkeista hinnoista johtuen ahtaasti ja kaukana keskustasta. Lisäksi liian suuri osuus ihmisten varallisuudesta on keskittynyt asuntovarallisuuteen. Mutta näitäkin tärkeämpi haitta on se, että kasvukeskuksiin, kuten pääkaupunkiseudulle muuttaa liian vähän ihmisiä. Ihmiset, jotka muuten saisivat paremman työpaikan tai elintason kasvukeskuksissa, eivät pysty muuttamaan korkean hintatason vuoksi.

Libera_Analyysi_kansi

Analyysin johtopäätöksiä ovat mm.

1. Maankäytön, kaavoituksen ja sääntelyn piilotetut kustannukset on saatava esiin. Kukaan ei tiedä mitkä ovat kaupungin alihintaan luovuttaman maan todelliset kustannukset saati kuinka paljon korkeusmääräykset ja kaavoitus maksavat.

2. Kohtuuhintainen asuntotuotanto on tehoton keino tehdä tulonsiirtoja ja se kohtelee kaupunkilaisia epätasapuolisesti.

3. Helsinki on liian pieni.

4. Autoilijoiden pitää maksaa enemmän.

Lataa raportti (PDF)

Kommentoi

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa