Julkaisut

Kaikki munat valtion korissa – Suomalaisten omakohtainen varautumattomuus yhteiskunnallisena riskitekijänä

Kaikki munat valtion korissa_kansi

Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista ei ole varautunut yllättäviin talousvaikeuksiin käytännössä mitenkään. Säästöjä on vähän, ja ainoa merkittävä säästökohde on oma ylihintainen asunto. Julkisen vallan oletetaan tulevan vaikeuksien sattuessa apuun, vaikkei siihenkään täysin luoteta.

Suomalaiset eivät ole varautuneet yllättäviin talousvaikeuksiin, eikä heillä ole siihen oikeastaan edes varaa, kertoo Henri Heikkisen ja Antti Vesalan kirjoittama Kaikki munat valtion korissa -analyysi. Heikkinen ja Vesala nostavat  esille hyvinvointivaltion mukanaan tuoman yhteiskunnallisen riskin; suurin osa suomalaisista kotitalouksista ei ole varautunut yllättäviin talousvaikeuksiin millään tavalla. Se lisää Suomen haavoittuvuutta äkillisten talousvaikeuksien tullessa. Analyysin mukaan suomalaisten vähäinen tai olematon taloudellinen varautuminen tulevaan johtuu pääosin kahdesta syystä. Ensimmäinen on raskaan verotuksen ja sääntelyn kustannustason nousun kautta aiheuttama verraten alhainen ostovoima. Toinen on luottamus siihen, että tulonsiirrot ja julkiset palvelut ovat tarpeen tullen käytettävissä, kun niistä kerran on verojen muodossa maksettu. Pahimman skenaarion välttämiseksi Heikkinen ja Vesala ehdottavat useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vahvistaa ihmisten edellytyksiä varautua itse taloudellisiin vaikeuksiin. Keinovalikoimassa ovat muun muassa omistusasumisen verotuksellisen suosimisen lopettaminen sekä kustannuskehityksen hillitseminen sääntelyä purkamalla ja verotusta keventämällä.

Lataa analyysi (PDF)

Kommentoi

single-julkaisu.php