Julkaisut

Politiikan Polttava Tuolileikki

Politiikan Polttava Tuolileikki

Suomalaisista poliittisista päättäjistä liian moni istuu liian monella tuolilla

Ajatuspaja Liberan raportissa analysoidaan suomalaisessa vallankäytössä esiintyviä moninkertaisia mandaatteja, eli samalla henkilölle kertyneitä päällekkäisiä luottamustehtäviä. Vuodesta 1996 jokaisena vaalikautena mandaattien määrä on lisääntynyt. Vuonna 2022 aluevaaleissa lähes 80 %:lla ehdokkaista oli jo valmiiksi vähintään yksi mandaatti alla. 

Politiikan polttava tuolileikki -raportissa tarkastellaan suomalaista vaalijärjestelmää ja demokratiaan osallistumista.

Aluevaalien jälkeen tuolileikin ongelma, eli poliitikon usealla tuolilla istuminen, on entistä akuutimpi kysymys. Suomessa monimandaatit on kaiken kaikkiaan järjestetty kansainvälisesti vertaillen erikoisesti, niin vallan keskittymisen kuin jääviyskysymystenkin kannalta. Kun muissa maissa suunta on kohti mandaattien rajoituksia, Suomessa asiasta ei juuri puhuta. 

Suomessa monimandaatit on järjestetty kansainvälisesti vertaillen erikoisesti, niin vallan keskittymisen kuin jääviyskysymysten kannalta. Kun muissa maissa suunta on kohti mandaattien rajoituksia, keksitään Suomessa aluevaltuustot.

Alkuvuonna käydyt aluevaalit olisivat olleet erityisen otollinen paikka käydä yhteiskunnallista keskustelua jälleen uuden mandaattitason sallimisesta Suomessa, mutta tilaisuutta ei käytetty.

Nyt ylivoimaisella enemmistöllä poliitikoistamme on moninkertainen mandaatti, mikä tutkitusti huolettaa kansan enemmistöä. Raportissa tarkastelemme, kuinka perusteltuja nämä huolet ovat.

Kirjoittajat ovat kokeneita hallinto- ja oikeustieteilijöitä: Jari Autioniemi (Tutkijatohtori, Vaasan yliopisto), Tero Lundstedt (OTT, sisältöjohtaja), Matti Tolvanen (Professori, Itä-Suomen yliopisto) ja Saanareetta Virikko (HM, yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto).

Liitteet

Politiikan Polttava Tuolileikki

politiikanpolttavatuolileikki_web.pdf, 5 Mt, 27.9.2022

Lataa: Politiikan Polttava Tuolileikki pdf

Tietoa kirjoittajista

Lundstedt Tero

Tero Lundstedt

Sisältöjohtaja

+358 44 304 4350

Tero Lundstedt johtaa Liberan kaikkea sisällöntuotantoa. Oikeustieteen tohtorina Tero on tehnyt monipuolisesti tutkimusta oikeustieteen ja politiikan aloilta. Hän toimii myös Finnish Yearbook of International Law-julkaisusarjan toimittajana ja on Helsinki Law Academyn perustajajäsen ja lakiasiainpäällikkö.

Jari Autioniemi

Jari Autioniemi

HTT, YTM on hallintotieteilijä ja filosofi. Autioniemi toimii sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijatohtorina Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä.

Saanareetta Virikko

Saanareetta Virikko

Väitöskirjatutkija Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmässä ja hallinto-oikeuden yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Hänen tutkimusintressinsä kiinnittyvät kuntaoikeuden alaan. Väitöskirjassaan hän tarkastelee luottamuspulaa kunnanjohtajan irtisanomisperusteena.

Matti Tolvanen

Matti Tolvanen

OTT, rikos- ja prosessioikeuden professori on kirjoittanut lukuisia teoksia ja artikkeleita rikosoikeudesta ja lainkäytöstä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa syyttäjänä.

single-julkaisu.php