Julkaisut

Talouselvytystä ja tukiaisia – Piristettä potilaalle vai yliannostus myrkkyä?

Talouselvytystä_ja_tukiaisia_Kansi

Ajatuspaja Liberan julkaisema Pessi Marttusen analyysi ”Talouselvytystä ja tukiaisia – Piristettä potilaalle vai yliannostus myrkkyä? ” esittää, että talouden elvytyksestä julkisin varoin on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Poliitikot ovat viime vuosina ajaneet elvyttävää talouspolitiikkaa, eli julkisen sektorin laajoja hankkeita ja yritystukia, joiden odotetaan piristävän taloutta. Elvytystoimia perustellaan  pääosin työpaikkojen luomisella ja taloudellisen kasvun lisäämisellä.

Marttusen analyysi tarkastelee elvytystoimia sekä talousteorian että -tutkimuksen valossa.  Analyysin mukaan suurilla julkisilla investoinneilla voidaan saada aikaan nopeasti näkyvä ja poliittisesti suosittu ”työllistävä vaikutus”, joka on kuitenkin puhdas illuusio.

Elvytyshankkeiden kautta synnytetyt työpaikat eivät usein tuota taloudellista lisäarvoa eivätkä siksi ole kilpailukykyisiä pitkällä aikavälillä. Elvytystoimien kustannukset lankeavat lopulta markkinaehtoisen taloudellisen toiminnan rasitteeksi ja haittaavat näin kilpailukykyisten työpaikkojen syntymistä.

Analyysi tyrmää myös yritystuet. Tutkimusten valossa T&K-tuet eivät ole lisänneet yritysten tuottavuutta. Muut tuet ja  työllistämistuet taas ovat vaikuttaneet jopa negatiivisesti työn tuottavuuteen ja Suomen kilpailukykyyn.

Analyysin mukaan parempi vaihtoehto julkiselle elvytykselle on verotuksen ja sääntelyn keventäminen, jotta kansalaisten taloudellinen toiminta piristyy ja liikkumavara lisääntyy. Se ei ole vain valinnanvapauteen perustuva markkinaehtoinen vaihtoehto, vaan ainoa, joka pitkällä aikavälillä on todistettavasti toiminut.

Pessi Marttunen on politiikan tutkimuksen maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja Helsingin Kansallisten Nuorten puheenjohtaja. Kandidaatintutkielmansa hän on tehnyt itävaltalaisen taloustieteen metodologiasta ja suhdannevaihteluteorioista. Hän on työskennellyt muun muassa harjoittelijana Elinkeinoelämän valtuuskunnassa sekä kansanedustajan avustajana.

Lue analyysi tästä

Kommentoi

single-julkaisu.php