Ajankohtaista

Naapurikateus merkittävämpi kuin tasa-arvo maiden välisissä onnellisuuseroissa

– Kansainvälisissä vertailuissa tulotasolla heikko vastaavuus onnellisuuden kanssa

Libera on julkaissut Onni karkaa aina käsistä – poliitikot väärällä asialla raportin, joka käsittelee onnellisuuspolitiikkaa. Raportti haastaa pohtimaan onnellisuutta, sen tavoittelua ja erityisesti toimintamalleja, joilla pyritään välttämään epäonnea ja maksimoimaan yhteiskunnallista onnellisuutta.

Christopher Snowdon, raportin yksi neljästä kirjoittajasta, ei ole löytänyt merkittävää empiiristä näyttöä, että ihmisten elämä olisi onnellisempaa tasa-arvoisemmissa maissa. Sen sijaan suurin osa tutkimustuloksista osoittaa, että ihmisten onnellisuuteen vaikuttaa heidän ympärillään olevien tulot.

– Kun vertailuryhmän jäsenet ansaitsevat enemmän ja hankkivat uutta omaisuutta, he näyttävät meille, että elintaso, jonka kerran kuvittelimme kuuluvan vain rikkaille, onkin kaltaistemme ihmisten tavoitettavissa, mainitsee Snowdon.

– Statuskilpailua ei ruoki niinkään eron suuruus kuin se, että ero on yleensä olemassa, jatkaa Snowdon.

Taloustieteen professorit Peter Boettke ja Christopher Coyne yhdysvaltalaisesta George Mason -yliopistosta kehottavat raportissa luomaan kansalaisille riittävät edellytykset yksilöllisen onnen löytämiseksi. Heidän mukaansa tällaisia instituutiota ovat ne, jotka suojelevat yksilöllisiä ja taloudellisia vapauksia.

– Onnellisuuden maksimointi ei ole oikeutettu poliittinen tavoite eikä ihmisten onni voi eikä saa olla valtiovallan vastuulla, toteaa raportin alkusanat kirjoittanut Libera säätiön hallituksen puheenjohtaja Gustav von Hertzen.

– Valtiot, jotka asettavat onnellisuuden talouskasvun edelle, hyväksyvät alhaisemman elintason kansalaisilleen. Onko pääasiallinen yhteiskunnallinen tavoitteemme onnellisuuden tuottaminen vai oikeudenmukaisuus? kysyy yksi raportin kirjoittajista, Marc de Vos Ghentin yliopiston oikeustieteellisesti tiedekunnasta.

Raportti on ladattavissa ilmaiseksi Liberan sivuilta (www.libera.fi).

LISÄTIEDOT:

Petri Kajander
toiminnanjohtaja
Libera säätiö
petri.kajander@libera.fi
040 503 1994

Libera säätiö

Libera on itsenäinen, ei-poliittinen ja riippumattoman kotimainen ajatuspaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Libera tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaita markkinoita, vapaata yrittäjyyttä ja vapaata yhteiskuntaa. Libera ei ole kytköksissä sidosryhmiin tai etujärjestöihin eikä se vastaanota julkista tukea tai rahoitusta. Libera harjoittaa myös kustannustoimintaa omistamansa Eetos kustannuksen kautta. 

www.libera.fi

Ajankohtaista

single.php