Blogit

”Olen viisaampi kuin muut”

”Kyseessä on sairaus”, sanoi ystäväni, joka vielä hiljattain oli toiminut kaupunginvaltuutettuna. ”Se iskee, kun tulet valituksi virkaan ensimmäisen kerran tai jopa jo vaalikampanjoinnin aikana.” Taudinkuvaan kuuluu ”kuvitelma siitä, että olet kaikkia muita viisaampi”.

Ystäväni sanoi tämän luettuaan paikallislehdestä, että vastavalittu kaupunginvaltuutettu oli kyseenalaistanut erään yrittäjän päätöksen perustaa kaupunkiimme uusi varastokompleksi. Kyseinen kaupunginvaltuutettu, republikaani, väitti että hänen ”tutkimustensa” mukaan alue ei tarvinnut uutta varastotilaa.

”Tutkimus” perustui lähialueen varastotilojen omistajille tehtyyn kyselyyn heidän liiketoimintansa tilasta sillä hetkellä. Kun kenenkään toiminta ei pyörinyt täydellä tai edes 90 prosentin kapasiteetilla, valtuutettu päätteli uuden varastokompleksin olevan resurssien haaskausta.

Valtuuston jäsen oli saanut tartunnan kaikkitietämisen ”taudista” oltuaan virassa vasta kaksi kuukautta.

Valtuutetun logiikassa oli selviä virheitä senkin ylimielisen olettamuksen lisäksi, että hän kuvitteli tietävänsä (kysyttyään potentiaalisilta kilpailijoilta!), mitkä investointikohteet ovat hyviä. Ensinnäkään kaikki varastotilat eivät ole samanlaisia. Jotkin ovat turvallisempia tai paremmin valaistuja, joillakin taas on päällystetyt kulkuväylät tai toimistotilat paikan päällä. Jo se yksinkertainen tosiasia, että varastot sijaitsevat eri paikoissa erottavat ne asiakkaan silmissä toisistaan. Se, että yrittäjää estettiin tekemästä investointia (tätä varten vaadittiin kaavamuutos) sillä perusteella, että muut varastotilat eivät ole täydessä käytössä, on kuin kieltäisi uusien ravintoloiden perustamisen siksi, että jo olemassa olevat ravintolat eivät ole joka ilta ääriään myöten täynnä.

Heikkoja perusteluja pahempaa on, että kyseinen valtuutettu näyttää uskovan tehtäväkseen päättää, mitä investointeja yrittäjien tulisi tehdä. Vaikka sijoitus olisi huono, vapaassa yhteiskunnassa sen osoittaminen on markkinoiden – ei julkisten viranhaltijoiden – tehtävä. Vain markkinasignaalit voivat auttaa määrittelemään, miten niukat resurssit voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla kuluttajien tarpeiden tyydyttämiseksi.

Omistusoikeudet ovat vapaan ja vauraan yhteiskunnan kulmakivi. Kaavoituslait rajoittavat omistusoikeuksia. Teoriassa niiden tarkoitus on suojella muita maanomistajia kohtuuttomalta harmilta, mutta kaavoituslait voivat – kuten olen havainnut useiden viime vuosien aikana – toimia myös poliitikkojen keinoina pakkosyöttää muille heidän omia ”suunnitelmiaan” ja arvojaan. Koska vapaa vaihdanta on taloudellisen kasvun perusta ja koska vaihdanta on pohjimmiltaan omistusoikeuksien vaihdantaa, on näiden oikeuksien sorkkiminen väistämättä haitallista kasvulle ja hyvinvoinnille.

Työssäni toimittajana olen seurannut kaupunginvaltuuston toimintaa neljän vuoden ajan ja olen nähnyt, että ”olen viisaampi kuin muut” -tauti voi saada useita eri muotoja. Olen kuullut valtuutettujen sanovan, että heillä on oikeus kieltää ravintolatupakointi, koska perustuslaki ”ei sano mitään oikeudesta tupakoida”. Olen kuullut virkamiesten vaativan, että yksityiset yritykset lopettaisivat autokyytien tarjoamisen kotiin ravintoloista, koska heillä ei ole tähän toimintaan vaadittavaa lupaa (vaikka yksikään asiakas ei ole valittanut). Olen myöskin kuullut virkamiesten pyrkineen estämään pienen ravintolan perustamisen syrjäytyneelle asuinalueelle, koska ravintola olisi trailerissa eikä kiinteässä rakennuksessa.

Olen myöskin havainnut, että ”olen muita viisampi” -tauti hyödyttää usein hyvin verkostoituneita muiden kustannuksella. Olen esimerkiksi nähnyt valtuutettujen lupaavan suuria verohelpotuksia sekä suorannaisia tukia uusille rakennusprojekteille, koska ”näitä investointeja ei olisi välttämättä tehty ilman tukia”. Olen myöskin nähnyt, kuinka innokkaasti lupavaatimuksia ja laillisia rajoitteita sovelletaan erityisesti köyhiin.

Oireet ilmenevät useissa eri muodoissa, mutta ”olen muita viisampi” -tauti on seurausta piittaamattomuudesta omistusoikeuksia ja vapautta kohtaan yhdistettynä liialliseen itsevarmuuteen omista kyvyistä päättää muiden puolesta. Amerikasta tuli maailman vaurain paikka, koska se oli kaikkein vapain. ”Olen muita viisaampi” -tauti, joka ilmenee kaikilla hallinnon tasoilla, on myrkkyä yksilönvapauksille ja uhkaa kaikkien tulevaa hyvinvointia.

Artikkeli on julkaistu The Freeman -lehdessä, jota ylläpitää Foundation for Economic Education.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Tietoa kirjoittajasta

Arthur E. Foulkes

Arthur E. Foulkes on journalisti ja freelance-kirjoittaja.

single.php