VIIKON VIERAS

Saku Mantere

Saku Mantere

Saku Mantere on toiminut Liberan hallituksessa vuodesta 2013 lähtien. Hän on Hanken Svenska handelshögskolanin johtamisen professori ja johtamisen laitoksen esimies. Mantere on Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen ja Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja. Mantere on kansainvälisesti tunnettu organisaatioteorian ja strategisen johtamisen tutkija, jonka töitä on julkaistu alan johtavissa aikakausjulkaisuissa. Hänellä on useita kansainvälisiä tieteellisiä luottamustehtäviä.

Mikä on Suomen suurin haaste?

– Suomen haaste on niin sanottu ”ensimmäisen maailman ongelma”, jota esiintyy muuallakin läntisessä Euroopassa. Edelliset sukupolvet ovat luoneet varallisuutta ja terveet instituutiot. Hyvinvointiyhteiskunta pitää huolen perustarpeiden tyydyttämisestä ja osalla yhteiskuntaa taloudellisen aseman parantaminen ei ole mielekäs elämänprojekti.

Paradoksaalista kyllä, edellisten sukupolvien unelma paremmasta elämästä synnyttää uudenlaisen ongelman: miten hyvinvoinnin kanssa eletään ja voidaan hyvin? Tähän liittyy ainakin kaksi pulmakohtaa. Yhtäältä, millä tavoin hyvinvointivaltion jäsenet pysyisivät sitoutuneena yhteisen hyvän kehittämiseen siitä huolimatta, että elannosta ei tarvitse kilpailla henkensä edestä? Toisaalta, millä tavoin hyvinvointivaltion parempiosaiset muistaisivat, ettei sosioekonominen asema ole ensisijaisesti kunkin yksilön omaa ansiota?

Suomalaisten erityispiirre on apokalyptinen suhde hyvinvointiin. Sen sijaan, että pohdittaisiin, mitä hyvinvoinnilla tehtäisiin, ja miten seuraaville sukupolville jätettäisiin parempi maailma, uskotaan, että kaikki hyvä päättyy aikanaan.

Mikä on Suomen suurin mahdollisuus?

– Suomi on edelleen varakas, toimiva ja demokraattinen yhteiskunta, johon sitoutuu valtavasti sivistystä ja hyvää tahtoa. Se voi kehittyä avoimena yhteiskuntana, jossa yksilön tarmokkuus palkitaan ja jossa jokainen saa osansa hyvinvoinnista. Seuraavan sukupolven Suomi voi olla optimistisempi ja avoimempi maa, jossa yhtäältä menestyksestä saa iloita ja jossa toisaalta osattomuutta koetaan vähemmän.

Minkä yksittäisen asian muuttaisit heti?

– Poliittiseen ideologiaan sitoutuneet rintamalinjat, jossa oikeisto leimaa vastustajansa typeryksiksi ja vasemmisto leimaa vastustajansa sydämettömiksi roistoiksi. Pidän mahdollisena, että on olemassa myös sydämellistä oikeistolaisuutta ja vasemmistolaisia järkiargumentteja.

VIIKON VIERAS

Viikoittain vaihtuva vieras kertoo näkemyksensä Suomen tilasta ja tulevaisuudesta.

Kommentoi

single.php