VIIKON VIERAS

Nima Sanandaji

Nima Sanandaji

Nima Sanandaji on kurditaustainen ruotsalaistutkija, joka on tutkinut ja vertaillut naisten uramahdollisuuksia ja naisyrittäjyyttä Ruotsissa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Hänen kirjansa Att spräcka glastaken (”Lasikattoa murtamassa”) julkaistiin Ruotsissa toukokuussa.

Sanandaji kirjoitti yhdessä Liberan tutkimusjohtajan Elina Lepomäen kanssa analyysin The Equality Dilemma – The Lack of Female Entrepreneurs in Nordic Welfare States, joka julkaistiin keskiviikkona 19.6.2013. Aiemmin hän on kirjoittanut Liberalle raportin The Swedish Model Reassessed.

Mikä on Suomen suurin haaste?

– Jatkuvasti dynaamisemmaksi käyvässä taloudessa yritykset voivat saavuttaa menestystä nopeammin. Se on monella tapaa myönteistä kehitystä. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin se, että aiemmin menestyksekkäät yhtiöt voivat jäädä jälkeen ja menettää markkinaosuuksia verrattain lyhyessä ajassa. Tällaisessa ympäristössä Suomelle elintärkeä haaste on edistää yrittäjyyttä. Uusia menestyksekkäitä yhtiöitä tarvitaan yksinkertaisesti varmistaaksemme Suomen talouden kunnon tulevaisuudessa. Dynaamisen ja yrittäjävetoisen talouden vaihtoehtona on ainoastaan jääminen toisten jalkoihin.

Mikä on Suomen suurin mahdollisuus?

– Niiden rakenteiden uudistaminen, jotka nykyisin rajoittavat yrittäjyyttä. Tämä tarkoittaa yhtäältä sellaisen sääntelyn purkamista, joka esimerkiksi vähittäiskaupassa vaikeuttaa markkinoille tuloa, toisaalta taas sellaisten sektoreiden kuten terveydenhuollon ja koulutuksen avaamista yrittäjyydelle.

Minkä yksittäisen asian muuttaisit heti?

– Alentaisin pääomatuloverotusta. Pääomatulojen ankara verotus rajoittaa yrittäjyyttä ja riskipääoman saatavuutta yrittäjille. Kun pääomatuloveroilla on vahva vaikutus talouteen mutta vain verrattain vähäinen vaikutus verokertymään, sen keventäminen nykytasoltaan oletettavasti maksaisi itsensä ainakin osittain takaisin myös julkiselle sektorille. Tärkeä syy keventää pääomatuloverotusta on se, että pääomatulojen verotus rankaisee yksityistä suomalaista omistajuutta suhteessa ulkomaiseen tai valtion omistajuuteen.

VIIKON VIERAS

Viikoittain vaihtuva vieras kertoo näkemyksensä Suomen tilasta ja tulevaisuudesta.

Kommentoi

single.php