VIIKON VIERAS

Piia-Noora Kauppi


Liberan tämän viiion vieras Piia-Noora Kauppi on Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja. Päätyönsä ohella hän vaikuttaa myös UPM Kymmene Oyj:n ja Sulava Oy:n hallituksissa. Ennen nykyisiä tehtäviään Kauppi oli lähes kymmenen vuotta Euroopan parlamentin jäsen ja Kokoomuksen europarlamenttiryhmän puheenjohtaja. Koulutukseltaan Kauppi on juristi ja hän on opiskellut lisäksi myös kauppatieteitä sekä Suomessa että ulkomailla. Kauppi on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Tällä hetkellä perhe asuu Tuusulassa.

Mikä on Suomen suurin haaste?

– Suurin haasteemme on kasvuoletuksella ja edullisella ikärakenteella vivutettu hyvinvointimalli, joka pitää sisällään perusteetonta optimismia julkisten palvelu- ja eläkelupausten antamisessa. Kasvunäkymämme ovat heikot ja elämme pitkälti kädestä suuhun. Vain lakisääteisessä työeläkejärjestelmässä on merkittävää puskurirahastointia. Muualla sosiaali- ja terveyspalveluissa rahoitus hoidetaan veroilla tai velaksi. Haasteemme eivät ole niinkään kuntien ja valtion velkakirjavelat, vaan nimenomaan julkisen talouden palvelulupauksista johtuvat tulevaisuuden menot (palveluvastuuvelka). Kasvun tuomat lisäresurssit eivät millään optimistisellakaan skenaariolla riitä kattamaan väestön vanhenemisesta aiheutuvia lisäkustannuksia ilman rakennetoimia.

Mikä on Suomin suurin mahdollisuus?

– Vaikka taloutemme on julkisella puolella alijäämäinen ja kestävyysvajeen kourissa, merkittävä osa yksityisistä talouksista vaurastuu koko ajan. Yksityinen varallisuus siirtyy aikanaan lisärahoitukseksi lapsillemme. Vaurastuminen antaa mahdollisuuden kehittää hyvinvointipalveluiden – etenkin vanhuspalveluiden – rahoituksen kumppanuutta yhteiskunnan ja kansalaisen kesken. Ikäihmisen omaisuudesta voitaisiin irrottaa ostovoimaa palveluita varten. Kansalaisilla pitää olla mahdollisuus säästämällä, vakuuttamalla ja omaisuutta hyödyntämällä varautua pitkään ikään ja rahoittaa julkisia palveluita täydentävät vanhuspalvelunsa, kuten voimakkaasti kasvavat hoivapalvelut. Ihmisille on uskallettava antaa oikeus omaan elämäntilanteeseensa sopiviin valintoihin.

Minkä asian muuttaisit heti?

– Loisin kunnallisiin palveluihin koko Suomen kattavan yhtenäisen palveluseteli/-tilimallin, jossa kansalainen saisi ostovoimaa alle sen, mitä palvelun tuottaminen verovaroin kunnalle maksaa. Lisäksi antaisin ihmisille mahdollisuuden vapaaehtoisesti täydentää omalla rahoituksella tätä ostovoimaa.

VIIKON VIERAS

Viikoittain vaihtuva vieras kertoo näkemyksensä Suomen tilasta ja tulevaisuudesta.

Kommentoi

single.php