Blogit

Viski!

Viski!

Tutkimusjohtajamme Anders Ekholm kävi tänään Sorsa-säätiön Antti Kaihovaaran kanssa Ylen Ykkösaamun vieraana. Päivi Neitiniemen johtaman keskustelun tarkoituksena oli pohtia suomalaista sääntely-yhteiskuntaa ja sääntelyn purkamista.

Keskustelu lähti liikkeelle kansaa kuohuttaneesta viski-sanan väitetystä kiellosta, jonka monet ovat kokeneet nipotusyhteiskunnan oireena. Yleisellä tasolla Anders ja Antti olivat koskettavan samaa mieltä, eli kansalaisten vapauksien turhaa rajoittamista tulee välttää. So far so good.

Suurin ero Andersin ja Antin käsityksissä oli mitä sääntelyllä tavoitellaan. Andersin käsityksen mukaan sääntelyllä pyritään turvaamaan yksilön vapaus ja omaisuuden suoja. Yksilön vapaus on tärkeää sekä subjektiivisena arvona että talouden toiminnan kannalta. Yksilön vapaudella mahdollistetaan talouden mahdollisimman tehokas toiminta, kun jokainen saa tehdä omat valintansa ja näin vaikuttaa resurssien allokaatioon. Omaisuuden suoja on tärkeää, jotta yksilölle luodaan kannustimet säästää ja investoida.

Antti ilmeisesti tarkoitti sääntelyllä myös, että yhteiskunta osaa tehdä parempia yksilöä koskevia päätöksiä, kuin yksilö itse. Valtion taloudelliset elvytystoimet lienevät erinomainen esimerkki tästä?

Kuten kohta ilmestyvästä taloudellisesta elvytystä käsittelevästä Libera-analyysista saattaa lukea, valtion puuttuminen vapaan yhteiskunnan toimintaan muussa yhteydessä kuin yksilön ja omaisuuden suojan takaamiseksi on lähtökohtaisesti huono idea. Kuten usein, tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla.

Libera -kommentit ovat ajatuspajan omia näkemyksiä ja huomioita ympäröivästä yhteiskunnasta.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

single.php