VIIKON VIERAS

Riku Mäkelä

Riku Mäkelä

Liberan viikon vieras Riku Mäkelä on ollut järjestämässä kasvuyritys- ja teknologiatapahtuma Slushia vuodesta 2013, ja toiminut tämän vuoden tammikuusta alkaen yhtenä pääjärjestäjistä. Slush kokoaa Helsinkiin 1.500 startup-yritystä lähes sadasta maasta, sekä yhteensä noin tuhat kansainvälistä pääomasijoittajaa ja teknologiamediaa. Riku on aiemmin työskennellyt johdon konsultointiyrityksissä, kuten Accenturella, PwC:llä ja BCG:llä.

Mikä on Suomen suurin haaste?

– Mielestäni Suomen suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä talouden rakenteisiin, valtion velkaantumiseen, rakenteelliseen työttömyyteen, sekä tietysti työpaikkojen määrään ja yksityisen sektorin työn tarjontaan jotka liittyvät myös näihin kaikkiin edellämainittuihin.

Mikä on Suomen suurin mahdollisuus?

– Yksi mahdollisuuksistamme ja vahvuuksistamme on Suomen ja Pohjoiseuroopan nouseva kasvuyrittäjyystrendi. Kehittyneissä läntisissä maissa on jo pitkään vallinnut tilanne jossa nettona laskettaessa kaikki uudet työpaikat syntyvät alle viisivuotiaisiin kasvuhakuisiin yrityksiin. Tätä on mm. Yhdysvaltojen osalta tutkinut Kauffmanin säätiö. Vanhemmat keskisuuret ja suuret yhtiöt luovat paljon työpaikkoja, mutta myös vastapainoksi poistavat niitä suunnilleen saman verran työmarkkinoilta.

Jotta valtion velkaantuminen ja rakenteellinen työttömyys saadaan taitettua, tarvitaan reilusti lisää nuoria kasvuhakuisia yrityksiä jotka työllistävät osaajia kasvavissa määrin. Suomella on erinomainen positio jatkaa kehittymistään yhdeksi eurooppalaisen kasvu- ja teknologiayrittäjyyden keskuksista.

Minkä yksittäisen asian muuttaisit heti?

– Slushissa me uskotaan asioiden muuttamiseen tekemisellä, sekä kasvuyrittäjyyskulttuurin kehittämiseen tämän kautta. Usein toki kysymme kasvuyrittäjiltä, mitä asioita he haluisivat muuttaa. Esiin nousee säännönmukaisesti samat teemat: huippuosaajien tuomisen helpottaminen myös ETA-alueen ulkopuolelta, työnantajan ja työntekijän välisen suhteen muuttaminen joustavammaksi pienissä teknologiayhtiöissä, sekä kasvuyritysten työntekijöiden optiopalkitsemisen muuttaminen kannustavammaksi.

VIIKON VIERAS

Viikoittain vaihtuva vieras kertoo näkemyksensä Suomen tilasta ja tulevaisuudesta.

single.php