Blogit

Itämeren alueen turvallisuustilanne ja Suomi: jokohan kohta olisi NATO:n aika?

Itämeren alueen turvallisuustilanne ja Suomi: jokohan kohta olisi NATO:n aika?

Liberan Suomen turvallisuuspolitiikka: 100 vuotta kahden vaiheilla -raportti julkaistiin osissa. Tämä on raportin kolmas kirjoitus.

Itämeren alueen turvallisuustilanne

Venäjän kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet Krimillä keväällä 2014, separatistien harjoittamien sotatoimien jatkuva ja aktiivinen tukeminen itäisessä Ukrainassa sekä Venäjän asevoimien toistuva uhitteleva voimannäyttö maalla, merellä ja ilmassa ovat radikaalisti muuttaneet käsitystä Itämeren alueen turvallisuudesta. Osuvasti puhutaan jopa paradigman muutoksesta, ajattelun ja ymmärryksen perusteellisesta murroksesta.

Venäjä on näillä aggressiivisilla toimillaan selkeästi haastanut vakiintuneen kansainvälisen järjestyksen ja eurooppalaisen turvallisuuden pelisäännöt. Sen muista piittaamaton käyttäytyminen on ollut omiaan levittämään levottomuutta ja jännitteitä koko Itämeren alueelle.

Suomessakin Itämeren alueen kärjistynyt tilanne on herättänyt ymmärrettävää huolta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jopa muistuttanut suomalaisia venäläisestä sananlaskusta: ”Kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni”. Merkittävää on, että olemme hänen mukaansa siirtyneet hienosäätöjen ajasta turvallisuuden peruskysymysten äärelle.

Vuoden 2015 uudenvuodenpuheessaan tasavallan presidentti hahmotteli Suomen turvallisuuspolitiikan keskeisiä elementtejä. Presidentin mukaan Suomi harjoittaa ”aktiivista vakauspolitiikkaa”, jonka tarkoituksena on tukea Pohjois-Euroopan vakautta sekä etsiä toimia vastakkainasettelun lieventämiseksi. Tämä sama ajatus on sittemmin toistettu niin valtioneuvoston vuonna 2016 julkaisemassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa kuin sitä seuranneessa puolustusselonteossakin alkuvuodesta 2017.

Kansallinen puolustus muodostaa tässä katsannossa yhden tärkeän kokonaisuuden turvallisuuttamme kannattelevista neljästä pilarista. Muut tasavallan presidentin hahmottelevat pilarit ovat länsi-integraatio ja erilaiset läntiset kumppanuudet mukaan lukien NATO, pohjoismaat ja Ruotsi, toimiva Venäjä-suhde sekä kansainvälinen järjestelmä ja sen kautta rakennettava laaja yhteinen turvallisuus.

Maanpuolustuksen edellytysten turvaaminen lisääkin merkittävästi niin Suomen omaa turvallisuutta kuin koko Itämeren alueen vakautta. Vahvat ja toimintakykyiset puolustusvoimat ehkäisevät konflikteja jo ennalta korottamalla hyökkäyskynnystä. Sillä tavalla ne toimivat tehokkaasti jännitystä alentavana elementtinä erityisesti kriisiytyvässä tilanteessa.

Puolustuksen syömähampaiksi on viime vuosina hankittu kynnysasejärjestelmiä, on ryhdytty kouluttamaan erityisiä nopeasti perustettavia välittömän valmiuden joukkoja ja on järjestetty yhteistoimintaharjoituksia meille tärkeimpien maiden kanssa mukaan luettuna Ruotsi ja muut pohjoismaat sekä Iso-Britannia ja Yhdysvallat. NATO:n kanssa vuonna 2014 solmittu isäntämaasopimus (Host Nation Support, HNS) on keskeinen elementti tässä laajassa yhteistyö- ja harjoitustoimintakokonaisuudessa samoin kuin mukana olomme NATO:n nopean toiminnan joukossa (NATO Response Force, NRF) sekä brittien johtamassa vastaavassa joukossa (UK Joint Expeditionary Force, JEF).   

Suomen aseman puolustuksessaan monella tasolla länteen verkottuneena maana tulee olla niin selvä, ettei Suomen suuntaan erehdysten tai väärin ymmärtämisen vaaraa kerta kaikkiaan ole. Suomi ei ole ”neutraali” eikä ”puolueeton”, vaikka näillä ilmauksilla presidentti Vladimir Putin meidän asemaamme heinäkuun lopulla Punkaharjulla vieraillessaan kuvailikin.

Miten Suomen turvallisuuspoliittisen suuntauksen voisi sitten pultata kiinni sillä tavalla, ettei sen suhteen yksinkertaisesti ole erehtymisen mahdollisuutta? Ainakin tulisi ensi alkuun rehellisesti todeta, että puhuessamme aktiivisesta vakauspolitiikasta ilman vahvoja turvatakuita olemme rakentamassa asemaamme aika lailla tyhjän päälle. Tämä erityisesti siksi, että Venäjä ei ole antamassa mitään merkkejä siitä, että se olisi muuttamassa länsivastaisuuden ympärille rakennettua maailmankuvaansa, pikemminkin päinvastoin. Toisaalta taas meidän omat voimamme, olkoonkin että ne ovat pienelle maalle kiitettävän hyvässä kunnossa, ovat kuitenkin moninaisiin tehtäviinsä verrattuna rajalliset.

Tässä tilanteessa me, kuten myös Ruotsi, olemme onnistuneet asemoimaan itsemme juuri pahimpaan mahdolliseen asentoon. Olemme NATO:n Walesin huippukokouksessa vuonna 2014 meille tarjotun ”vahvistetun kumppanuutemme” (Enhanced Opportunities Partners, EOP) kautta kaikissa muissa suhteissa lähellä NATO:a, mutta ilman jäsenyyttä me molemmat olemme ilman liittoutuman turvatakuita. Tämän tilanteen me olemme rakentaneet itse itsellemme. NATO:n puolella on ollut ja edelleenkin on jatkuva valmius ottaa Suomi ja Ruotsi jäseniksi kiireiselläkin aikataululla.

Vapun alla 2016 valmistui ulkoasiainministeriön tilaama arvio Suomen mahdollisen NATO-jäsenyyden vaikutuksista. Raportin läpi kulkevana teemana on se perushuomio, että Suomi on pieni maa, joka on historiansa aikana aina sopeutunut vallitseviin olosuhteisiin. Ruma sana sanotaan raportissa niin kuin se on: Venäjä on tyytymätön valta ja arvaamaton naapuri, joka pyrkii muuttamaan vallitsevan eurooppalaisen järjestyksen normeja ja periaatteita. Näin toimiessaan se haastaa kylmän sodan jälkeisen kansainvälisen järjestyksen oikeutuksen ja hakee voimapolitiikallaan itselleen etupiirejä ja erityisoikeuksia. Samalla se muodostaa raportin mukaan Suomelle ”pysyvän geopoliittisen dilemman, johon ei ole ratkaisua.”

Pienempiä rajanaapureitaan Venäjä uhkaa sapelinkalistelulla ja jopa ydiniskuilla, jos ne vaikka saisivat päähänsä hakeutua turvaan NATO:n suojiin. Raportti päätyy kuitenkin selkeään johtopäätökseen: ”Suomen NATO-jäsenyys todennäköisesti vahvistaisi Suomen välitöntä turvallisuutta, sillä maa pääsisi viidennen artiklan turvatakuiden piiriin, ja vahvistaisi pelotetta mahdollista hyökkäystä vastaan.”

Miten sitten Suomen tulisi tällaisessa maailmassa hoitaa turvallisuusintressejään? Olisiko Suomen kuitenkin mahdollista päästä eroon ”pysyvästä geopoliittisesta dilemmastaan” ja mitä siihen vaadittaisiin?

Useimmat suomalaiset poliitikot empivät tai suorastaan välttelevät vastausta, kun kysymys mahdollisesta NATO-jäsenyydestä heille esitetään. Vaikka vajaa kolmannes suomalaisista kertoo mielipidetutkimuksissa kannattavansa Suomen NATO-jäsenyyttä, on vain kourallinen poliitikkoja, jotka ovat julkisesti ottaneet jäsenyyteen myönteisen kannan. Usein myös todetaan, että voimmehan me liittyä NATO:on vasta sitten, kun maatamme uhataan sotilaallisilla toimilla. Silloin se on kuitenkin todennäköisesti liian myöhäistä. Miksi NATO sellaisessa tilanteessa ottaisi Suomen riesakseen?

NATO-kritiikin heikkous

NATO:on kriittisesti suhtautuvat marssittavat esille syitä, joista useimmat ovat kuitenkin lähemmin tarkasteltuna pelkkiä tekosyitä. Milloin NATO on Yhdysvaltain maailmanlaajuisen hyökkäyspolitiikan käsikassara, milloin se taas on kustannuksiltaan suomalaisten ulottumattomissa.  Myös NATO:n sotilaallista voimaa vähätellään, kumma kyllä. Sanotaan, ettei sillä ole tarpeeksi voimaa puolustaa kaikkia jäseniään – ei ainakaan sen kaukana pohjoisessa sijaitsevia liittolaisiaan. Toisinaan väitetään, että NATO muka vaatisi jäsen-Suomelta asevelvollisuudesta luopumista ja ammattiarmeijaan siirtymistä. Joskus taas uskotellaan, että NATO:n jäsenenä suomalaisten perinteisesti korkea puolustustahto romahtaisi. Näkee myös väitettävän, että NATO:n jäsenenä Suomi luovuttaisi päätösvallan pois omista käsistään.

Tosiasia kuitenkin on, ettei NATO tee mitään ilman sen muodostamien jäsenvaltion tahtoa ja poliittisia päätöksiä. NATO on hallitusten välinen organisaatio, eikä sillä ole ylikansallista päätösvaltaa. Kaikki päätökset tehdään konsensuksella, yksituumaisesti. Vahvat eivät pääse jyräämään heikkoja, vaan kaikilla on veto-oikeus kaikkiin päätöksiin.

Keskeistä on, että NATO:n kautta sen jäsenet antavat toinen toisilleen turvatakuut. NATO:n perusasiakirjan artikla 5:n mukaan kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet avustamaan toisiaan siinä tapauksessa, että jokin jäsenmaista joutuu sotilaallisen hyökkäyksen tai sillä uhkaamisen kohteeksi. Artikla 5 on aktivoitu yhden ainoan kerran, 12.9.2001, kun sen pohjalta NATO:n yhteistä ilmakuljetteista tutkajärjestelmää (AWACS) käytettiin Yhdysvalloissa ilmatilan valvontaan Yhdysvaltain omien ilmavalvontaresurssien rinnalla.

NATO on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä artikla 5. Perusasiakirjan artikla 3:n mukaan kukin jäsenvaltio on velvoitettu pitämään yllä omaa puolustustaan ja kontribuoimaan liittokunnan yhteiseen puolustukseen. Mitään määrällistä tai laadullista kriteeriä ei jäsenille tässä suhteessa ole asetettu. Walesin huippukokouksessa sovittu suositus kaikille jäsenvaltioille maanpuolustusmenojen tasoksi on 2 prosenttia bruttokansantuotteesta, josta 20 prosenttia toivotaan käytettäväksi merkittäviin asehankintoihin. Jäsenvaltioista vain harva yltää näihin suosituksiin, joskin selvää ryhdistäytymistä tässä suhteessa on havaittavissa.

Artiklojen 3 ja 5 lisäksi tärkeä perusasiakirjan pykälä on artikla 4, joka antaa kullekin jäsenvaltiolle oikeuden pyytää koko liittokunnan konsultaatiota, mikäli turvallisuustilanne  jäsenvaltion käsityksen mukaan sitä vaatii. Tätä oikeutta ovat viime vuosina käyttäneet Turkki ja Puola.  

Mutta kun meillä jo on naapureittemme ja muiden samanmielisten kanssa runsain mitoin yhteistyötä ja meille se riittää, niin sanotaan. Totta on, että alueellinen yhteistyö esimerkiksi pohjoismaisessa kehyksessä (NORDEFCO) on hyödyllistä, mutta se on myös selvästi riittämätöntä vastaamaan Suomen turvallisuushaasteisiin. Puolustusyhteistyön eurooppalainen ulottuvuus EU:n vahvistuvan puolustus- ja turvallisuuspolitiikan kautta on tärkeä osa Suomen identiteettiä, mutta sotilaalliseksi turvaksi ei siitä meille Venäjän rajanaapurina ole.

Meillä ei saa olla väärää illusiota siitä, että EU:n kautta saisimme todellisia turvatakuita. EU:n Lissabonin sopimuksen yhteisvastuulauseke (artikla 222) ja keskinäisen avunannon lauseke (artikla 42(7)) määrittävät jäsenmaiden keskinäiset turvallisuusvelvoitteet. Ne vahvistavat Unionia turvallisuusyhteisönä ja lisäävät jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta. EU ei kuitenkaan ole sotilasliitto, eivätkä EU:n jäseninä olevat NATO-maat halua tuhlata voimavarojaan rakentamalla turhia päällekkäisyyksiä NATO:n kanssa. Kiistämätön tosiasia on, että NATO on ainoa kansainvälinen organisaatio, jolla on sotilaallisia kykyjä tarvittaessa tarjota jäsenilleen sotilaallista turvaa.

Ruotsin kanssa tehtävä yhäti tiivistyvä poliittinen ja sotilaallinen yhteistyö on varsin viisasta toimintaa ja antaa molemmille osapuolille paljon, mutta ei siitäkään puolustuksemme perusratkaisuksi ole. Monet suomalaiset poliitikot näyttävät uskovan, että yhteistyössä Ruotsin kanssa ”vain taivas on rajana”.  

Tämä väite ei kuitenkaan kestä kriittistä tarkastelua. Käytännön askeleita Suomen ja Ruotsin välillä otetaan jatkuvasti ja hakeudutaan niin läheiseen yhteistyöhön kuin suinkin. Kumpikaan maa ei kuitenkaan ole osoittanut valmiutta laatia valtiosopimusta, jota sodanaikainen aseellinen yhteistyö yhdessä ennalta laadittujen puolustussuunnitelmien mukaan edellyttäisi. Aiemmin mainittu NATO-raportti tarjoaa Suomelle ja Ruotsille ratkaisuksi liittymistä NATO:on samaan aikaan. Ajatuksessa on järkeä, ja sitä kannattaakin perin pohjin ja avoimin mielin pohtia.

Mitä NATO:a vastustavista argumenteista kaikkien edellä esitettyjen näkökohtien jälkeen jää vielä jäljelle? Esille nousee hakematta Venäjä ja kysymys siitä, mitä venäläiset sanoisivat, jos Suomi ilmoittaisi hakeutuvansa jäseneksi NATO:on. Tämä on tavattoman tärkeä ja osin erittäin vaikeakin kysymys, johon ei voi suhtautua pelkällä olan kohautuksella. Venäjä on selvästi ja jyrkästi ilmaissut vastustavansa Suomen (niin kuin myös Ruotsin) liittymistä NATO:on ja tehnyt selväksi, että liittyminen tärvelisi Suomen ja Venäjän suhteita.

Toisaalta pitäisi olla itsestään selvää ja kaikkien valtioiden hyväksyttävissä, ettei yhdelläkään toisella maalla saa olla veto-oikeutta Suomen turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin. Avoimen yhteiskunnan ei pidä antaa pelottelulle periksi. Meihin pyritään koko ajan vaikuttamaan eri tavoin, myös sotilaallisella uhalla painostamalla. Meidän itsemme ei tule ainakaan kaventaa omaa poliittista liikkumavaraamme. Uskottelu, että Venäjää voitaisiin rauhoitella vaikenemalla meidän kiinnostuksestamme NATO-jäsenyyteen on pahinta laatua olevaa itsepetosta.

Sama pätee myös suhteessamme Ruotsiin ja sen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen. Olisi outoa sitoa Suomen NATO-jäsenyys Ruotsin toimiin jäsenyyden suhteen. Selvää toki on, että asialle olisi varmaankin eduksi, jos voisimme edetä ruotsalaisten kanssa yhtä jalkaa kohti jäsenyyttä.

Monet jäsenyyden vastustajista – ja myös jotkut sen kannattajista – näyttävät olevan sitä mieltä, että juuri nyt ei ole poliittisesti oikea hetki lähteä valmistelemaan Suomen NATO-jäsenyyttä. Kieltämättä Krimin liittäminen Venäjään ja laajemminkin Venäjän toiminta Ukrainassa ovat luoneet Itämeren alueelle poikkeuksellisia poliittisia jännitteitä. Mutta jos ei nyt, milloin sitten on se oikea aika?

Vanhan sanalaskun mukaan kattoakin paikattaessa ajankohta on aina väärä: kesällä ei kerkiä, talvella ei tarkene. Ollaan realistisia: tuskin tulee aikaa, jolloin Venäjä suhtautuisi kannustavasti Suomen aikeisiin hakeutua NATO:n jäseneksi. Jos sitä aikaa lähdetään odottamaan, saamme odottaa maailmantappiin saakka. Suomen on tehtävä tämä ratkaisu itsenäisesti ja omista kansallisen turvallisuuden lähtökohdistaan.  

Kohti NATO-jäsenyyttä

Suomen jäsenyys ratkaisisi myös maamme ikiaikaisen geopoliittisen dilemman. Sen luulisi olevan myös linjassa Venäjän pyrkimysten kanssa. Venäjällä olisi NATO-Suomen kanssa 1340 kilometriä yhteistä rajaa, jota ei missään olosuhteissa käytettäisi Venäjän turvallisuusetujen vastaisesti, sen Suomi voisi taata. Jos Venäjä todella aidosti pelkää hyökkäystä lännestä, ratkaisisi Suomen jäsenyys tämänkin dilemman. Suomen jäsenyys antaisi myös uskottavuutta aktiiviselle vakauspolitiikalle, sillä turvatakuut läntiseltä arvoyhteisöltä toimisivat takeina tälle politiikalle.

Kannattaa myös muistaa se, että NATO-jäsenyys ei ole saavutettavissa tuosta vain sormia napsauttamalla. Jäsenyysneuvottelut vievät oman aikansa, ja loppujen lopuksi kaikkien jäsenvaltioiden kansanedustuslaitosten on hyväksyttävä hakijan jäsenyys. Kaikkeen tähän kuluu helposti aikaa 2-3 vuotta. Olisiko nopeutettu jäsenyysprosessi (fast-track) mahdollinen, on vaikea ennustaa. Todennäköisesti Venäjä kuitenkin kaikissa tapauksissa pyrkisi estämään Suomen (tai Ruotsin) aikeet liittyä NATO:on. Tai sitten se näkisi yllä hahmotetulla tavalla Suomen jäsenyyden myönteisenä asiana myös omalta kannaltaan. Tällä tavalla Suomelle ja Venäjälle syntyisi ainutkertainen mahdollisuus historialliseen tilaisuuteen kohdata toisensa ”silmän tasalta”, tasavertaisina suvereeneina valtioina.

Suomen kansalaisista vajaa kolmannes tukee jo tällä hetkellä Suomen NATO-jäsenyyttä. Tämä siitäkin huolimatta, että poliittiset päättäjämme ovat debatointia asiasta pikemminkin kaihtaneet. Silti yli puolet maanpuolustuksesta erityisesti kiinnostuneiden kansalaisryhmien jäsenistä, esimerkiksi Reserviläisliiton kyselyissä, ilmoittaa tukevansa Suomen jäsenyyttä. Alan ammattilaisista, aktiiviupseereista, jäsenyyttä kannattaa 64 prosenttia Upseeriliiton hiljattain teettämässä kyselyssä. Eversteistä ja kenraaleista jopa 70 prosenttia on NATO-jäsenyyden kannalla.  

Mielipidetiedustelujen mukaan yli puolet suomalaisista tukisi valtiojohtoa, jos se lähtisi hakemaan Suomelle NATO-jäsenyyttä. Tämän voisi tulkita niin, että kansalaiset jopa odottavat tässä asiassa tasavallan presidentiltä ja hallitukselta johtajuutta. Syvään ja perusteelliseen keskusteluun jäsenyydestä ja sen plussista ja miinuksista on oivallinen mahdollisuus jo vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä ja sen jälkeen vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Kyse ei ole enemmästä eikä vähemmästä kuin siitä, miten suomalaisen yhteiskunnan ja sen kansalaisten sotilaallinen turvallisuus kyetään yhä vaativammissa olosuhteissa parhaiten takaamaan. Kansakunnallemme niin elintärkeässä peruskysymyksessä kuin isänmaan turvallisuuden maksimoinnissa ei veto-oikeutta tulisi luovuttaa sen paremmin Moskovalle kuin Tukholmallekaan.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

13 kommenttia artikkeliin Itämeren alueen turvallisuustilanne ja Suomi: jokohan kohta olisi NATO:n aika?

 1. Tom Blomqvist sanoo:

  Natoon pitäisi mennä heti. Kaikki muu puhe on edesvastuutonta.

 2. Tuomas P sanoo:

  Suurimmat syyt vastustaa NATOa olivat taloudellisia: NATO-jäsenyys olisi heikentänyt kauppatasetta Venäjän suuntaan. Nykytilanteessa jossa Venäjä on itse ryssinyt kauppasuhteet pohjamutiin tällaista estettä ei ole olemassa.

  Sinänsä turvatakuut eivät NATO:ssa ole juuri sen kummemmat kuin muutenkaan, NATO kun on tosiaan viimekädessä pelkkää paperia jolla on paperi arvo kun tositilanteessa ryhdytään panostuksen suuruutta miettimään. Sen sijaan valmiit suunnitelmat ja ns. yhteensopivuus on tärkeää, ja sehän meillä jo on. Ainoassa realistisessa tilanteessa jossa Suomi NATO:n sotilaallisia muskeleita kaipaisi on Eurooppalainen suursota, ja siinä rytinässä on luultavampaa että NATO kaipaisi enemmän Suomen apua Baltiassa kuin olisi kykenevä tarjoamaan sitä merkittävässä määrin meille.

  Myöskään konflikteja ennaltaehkäisevää vaikutusta NATO-jäsenyydellä ei Suomen kannalta ole. Ainoa realistinen tilanne jossa NATO:n sotavoimalla olisi tarvetta on Eurooppalainen suursota, ja NATO on siinä mukana oli Suomen rooli mikä tahansa. Skenaario jossa Suomen ja Venäjän välille muodostuisi aseellinen erilliskonflikti jossa Baltian maat eivät olisi osallisina on absurdi. Eli ”pelotteena” NATO toimii Suomen puolesta jo nyt.

  Paras syy kannattaa NATO-jäsenyyttä onkin taloudellinen. Kauppasuhteet eivät Venäjän suuntaan tästä enää heikkene, aseostoksiin saadaan mahdollisesti jonkinlaisia jäsenalennuksia, ja kun tuota 2 prosentin bkt-summaa ryhdytään täyttämään päästään nykymallisesta tuhlailevasta asevelvollisuudesta ensimmäisenä eroon.

 3. Niilo sanoo:

  Suomi sössi itse NATO-mahdollisuutensa pitkälle tulevaisuuteen, ellei lopullisesti.

  Suomen olisi pitänyt hakea NATOon samaan aikaan kun haki EU.n jäseneksi. Mieluummin itseasiassa jo välittömästi Neuvostoliiton romahdettua. Tähän ei tietenkään ryhdytty, sillä elettiin kuvitelmissa siitä että kaikki paha on lopullisesti pyyhitty pois, Venäjästä tulee läntinen demokratia ja pälä pälä pälä.
  Vielä deliriumiin vajonneen Jeltsinin ollessa Venäjän presidentti, mahdollisuutemme tehdä omaa puollustustamme koskevia päätöksiä täydellisen suvereenisti olivat paremmat kun nyt.
  Kaiken kukkuraksi Suomi tarvitsee aina Ruotsin kulkemaan edellään. Täällä koetaan että teemme sitten kun Ruotsikin tekee.
  Tällä hetkellä Venäjän johdossa vaikuttaa jääkylmä ja laskelmoiva shakkimestari Putin joka vanhana tiedustelu-upseerina tietää miten kansainvälistä peliä pelataan. Putinilla on näppinsä enemmän tai vähemmän pelissä Donald Trumpin valinnassa USAn presidentiksi, Brexitissä, Katalonian itsenäisyyspyrkimyksissä, sekä useiden eurooppalaisten äärioikeisto-puolueiden ja ryhmittymien vahvistumisessa.
  Presidentti Trumpin NATO-linjaukset pelaavat Venäjän pussiin. Trump haluaa vähentää Amerikan vastuuta NATOssa, ainakin rahoituksen osalta, ja jokainen tajuaa että ilman USAta NATO on lähestulkoon yhtä tyhjän kanssa.
  Suomalaiset eivät tiedä Venäjästä paljon mitään, ja edes ulkopolitiikan ammattilaiset eivät täysin ymmärrä sitä miten Venäjä Suomeen suhtautuu.
  Se mikä on syytä jokaisen täällä ymmärtää, on se että Venäjä on selvillä naapurimaidensa vahvuuksista ja heikkouksista. Suomi ei ole tässä mikään poikkeus.
  Älkää luulkokaan että viime vuosien Venäläisten suorittamat maa-alueiden ostot Suomessa strategisten kohteiden välittömässä tuntumassa olisi joku sattuma. Mihin noita alueita käytetään ja mitä sinne on jo nyt mahdollisesti viety. Siitä ei täällä kellään ole mitään hajua.
  Pyhäjoelle rakennettava Rosatomin ydinlaitos tulee olemaan Venäjän valtion strateginen laitos, ja voi antaa venäläisille syyn suojata sitä omilla joukoillaan joita tänne voidaan tuoda kuorma-autokaupalla. Niin juuri, maastopukuisia miehiä Kalashnikovien kanssa Suomen maaperälle.
  Suomessa ollaan oltu toisen maailmansodan jälkeen autuaan sinisilmäisiä Venäjän suhteen. Koko kylmän sodan ja YYA-liittouman ajan suomalaisia propagoitiin maamme ylimmästä ystävyydestä Neuvostokansojen kanssa. Tämä mielikuva elää yhä vahvana. Suomessa kehuskellaan jollain erityissuhteella Venäjään ja kuinka me pystymme kahdenvälisesti asioista sopimaan.

  En näe että Suomi tulee NATOon menemään ikinä, mutta jos Ruotsi NATOon liittyy, ja Suomi ei, niin jättäydymme todella tukalaan asemaan, jäämällä yksin pohjoisen ja balttisen turvavyöhykkeen ulkopuolelle. Ruotsin NATO-jäsenyys toisi NATOn rajan Suomen ja Ruotsin väliin ja lähemmäs Venäjää. Ja jos Suomi ei silloin ole NATOssa, saattaa Venäjä kokea paineita varmistaa se ettei Suomi mene NATOon jatkossakaan. Jokainen voi päätellä mitä se sitten käytännössä tarkoittaa.

  1. Juha-kummi sanoo:

   Niin. Otollinen aika oli 1990-luvulla. Natoon liittyminen on vaikeampaa nyt.

   Vanhat Nato-maat kuten Kreikka tai Turkki eivät ehkä puolla Suomen jäsenyyttä.

 4. Ulf Fallenius sanoo:

  Israel pieni mutta voimakas ehkä olisi hyvä malli meille.

 5. Niilo sanoo:

  Niin no, Israel nojaa pitkälti Yhdysvaltojen tukeen, ja toisekseen Israelin ympärysmaat ovat enimmäkseen köyhiä ja alikehittyneitä valtioita jotka ovat lähtökohtaisesti altavastaajia.
  Israelin turvallisuus on Amerikalle tärkeää ja Israelin turvallisuuden takaaminen kuuluu Yhdysvaltojen doktriiniin. Suomi ei taas merkitse Amerikalla oikestaan mitään.

 6. Ulf Fallenius sanoo:

  No ei nyt luovuteta heti kättelyssä meidän armeijaa ja aseistusta voidaan vielä kehittää valtavasti jopa mega paljon .Nato ei meitä auta koska me joutuisimme kovassa paikassa heti ydinpommin tuhoamaksi jo sijainnin takia.

 7. Niilo sanoo:

  Jotta meillä olisi vähänkään uskottava sotilaallinen puollustus, niin nykyinen kansalaispakko-armeija pitäisi muuttaa vapaaehtoiseksi ammatti-armeijaksi jolloin palvelukseen astuisi ainoastaan motivoituneita, mieleltään ja ruumiiltaan sotilastoimintaan soveltuvia miehiä ja naisia. Sotilaskoulutuksen pitäisi monipuolistua selvästi nykyisestä, ja koska olemme pieni maa, tarvitsemme uskottavaa aseistusta jota tuo itäinen isoveikkakin kavahtaa. F-18 Hornet on sellainen edelleen, mutta niitä on vain 70 kappaletta tai jotain.
  Mutta kuulostaapa miten pähkäseinähullulta tahansa, niin sotilaallisen uskottavuuden kruunaa ydinaseet. Ilman niitä on turha huudella. Tämä on ymmärretty Pohjois-Koreassa joka asemoi itsensä ydinasevaltioksi ja on näin ollen maa johon ei hyökätä.

  1. Juha-kummi sanoo:

   Itsenäinen puolustus ja uskottava pelote tarvitaan.

   Ehtiikö Suomi Naton ydinsuojaan? Vai pitääkö Cherbourgin ydinsateenvarjo levittää koko EU:n ylle?

 8. Ilkka Salomaa sanoo:

  Hakemus kiireellä sisään. Sauli sai vahvan mandaatin kansalta- nyt tarvitaan johtajuutta. Natoon!

 9. Henrik Lax sanoo:

  Hyvä näkökulma, jota suomalaisten päättäjien tulisi viljellä, on huomautus, että NATO:n jäsenenä Suomen tulee taata, ettei Venäjälle hyökätä yhteisen rajamme yli. Käydyssä presidentinvaalikampanjassa turhan takia myötäiltiin ja vahvistettiin Venäjän retoriikkaa kuten täysin perusteeton kuva NATO:sta vihollisena. Vanhanenkin puhuu johdonmukaisesti “sotilasliitosta”, vaikka kyse on nimenomaan “puolustusliitosta”, jolla ei ole sotilaallista sen enempää kuin päätöksentekokykyäkään ryhtyä sotilaalliseen hyökkäykseen Venäjää vastaan. Presidentti Putin on varsin hyvin perillä siitä, ettei NATO sotilaallisesti uhkaa Venäjää. Se, että Suomen liittymistä NATO:oon vastustetaan johtuu yksinkertaisesti siitä, että jäsenyys vähentäisi ratkaisevasti Venäjän mahdollisuuksia painostaa Suomea poliittisesti, taloudllisesti ja sotilaallisesti.

 10. Jali Raita sanoo:

  Suomi ei voi liittyä mihinkään Venäjän Federaation vastaiseen koalitioon kuten Natoon. Sen estävät vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksen artikla kolme ja talvisodan lopettanut Moskovan rauhansopimuksen artikla kolme, joka on seuraava:

  3 Artikla /(talvisodan Moskovan vuoden 1940 rauhansopimuksesta)
  Molemmat Sopimuspuolet sitoutuvat kumpikin puolestaan pidättymään kaikesta hyökkäyksestä toistansa vastaan ja olemaan tekemättä mitään liittoja tai osallistumasta koalitio-liittymiin, jotka ovat suunnatut jompaakumpaa sopimuspuolta vastaan.

  Статья III
  Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно воздерживаться от всякого нападения одна на другую и не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон.

  Article 3
  Both contracting parties undertake each to refrain from any attack upon the other and to make no alliance and to participate in no coalition directed against either of the contracting parties.

Tietoa kirjoittajasta

Pauli Järvenpää

Suurlähettiläs (ent.) Pauli Järvenpää toimii vanhempana tutkijana Tallinnassa sijaitsevassa tutkimuslaitoksessa The International Centre for Defence and Security (ICDS). Järvenpää on Maanpuolustuskorkeakoulun strategian dosentti ja Ruotsin Kungliga Krigsvetenskapsakademin kutsujäsen. Sotilasarvoltaan hän on reservin everstiluutnantti.

single.php