Julkaisut

Elämänkatsomusten tasa-arvo

Elämänkatsomusten tasa-arvo

Ajatuspaja Liberan julkaisema FM Joona Räsäsen tuore analyysi ”Elämänkatsomusten tasa-arvo”esittää, että Suomen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisasema lainsäädännössä tulisi purkaa.

Analyysin mukaan kirkon ja valtion linkittyminen asettaa uskonnolliset yhteisöt keskenään eriarvoiseen asemaan ja samalla syrjii uskonnottomia ja muihin uskontokuntiin kuuluvia muun muassa koulun uskonnonopetuksen ja kirkon verotusoikeuden kautta. Epäkohtia ovat myös vapaita markkinoita rajoittavat kauppojen aukioloaikarajoitukset, jotka perustuvat kirkollisiin juhlapyhiin, sekä kirkon perusteeton monopoli hautaustoimessa.

Räsänen esittää analyysissään useita erityisaseman purkamiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten uskonnonopetuksen korvaamista kaikille yhteisellä elämänkatsomustiedon opetuksella, hautaustoimen vapauttamista kilpailulle, evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon veronkanto-oikeuden poistamista sekä vihkioikeuden poistamista.

Myös uskonnollisten päivänavausten, valtiollisen Yleisradion lähettämien hartausohjelmien ja kirkollisia juhlapyhiä koskevien liikkeiden aukiolorajoitusten poistot löytyvät analyysin toimenpidelistalta.

Analyysin johtopäätös onkin, että ihmisten oikeutta olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen voidaan parhaiten edistää valtion ja kirkon välistä suhdetta aktiivisesti ja asteittain purkamalla.

Lue analyysi tästä

Kommentoi

single-julkaisu.php