Julkaisut

Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot

Euron tulevaisuus_Cover

Vuoden 2008 alkanut finanssikriisi oli maailmanlaajuinen stressitesti, joka säälimättömästi paljasti nykyisen eurojärjestelmän valuviat.Tässä kirjassa joukko taloustieteen asiantuntijoita avaa professori Vesa Kanniaisen johdolla kiihkottomasti ja kansantajuisesti ne rahajärjestelmän rakenteet, joiden keskellä elämme.

Suomen ja suomalaisten edessä on valinta siitä, millaisen eurooppalaisen rahajärjestelmän ja valtiorakenteen me haluamme. Voimme olla ajopuu tai peesaaja, tai sitten tehdä ”Fixit” –liikkeen eroamalla eurosta. Mikään ratkaisu ei ole yksiselitteisesti huono tai hyvä, mutta jokaisella on hintansa sekä talouden että demokratian näkökulmasta. Tärkeintä asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin ymmärtää, että Suomella on vaihtoehtoja. Kirjoittajat kuvaavat selkeästi nyt edessämme olevat vaihtoehdot ja niiden todennäköiset seuraukset.

Jos itsemääräämisoikeus, demokratia ja hyvinvointi ovat sinulle tärkeitä, tämä kirja kannattaa lukea. Tietämättömyys ja passiivisuus ei koskaan ole suomalaisille paras valinta

Lue Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot -kirja tästä >>

Lue The Future of the Euro – The Options for Finland -tiivistelmä tästä >>

Katso kirjan julkistmis – ja keskustelutilaisuuden tallenne MTV Katsomossa.

Keskustelussa mukana: prof. Vesa Kanniainen, hallituksen pj Björn Wahlroos, ulkoministeri Erkki Tuomioja, valtiovarainvaliokunnan pj Kimmo Sasi sekä tutkimusjohtaja Elina Lepomäki. Tilaisuuden juontaa HY:n Eurooppa-tutkimuksen johtaja Juhana Aunesluoma.

Euro Think Tank -ryhmäläisten blogikirjoituksia eurosta:

 

Mediakooste:

Kiitos MoreLiver’s Daily ja Juhani HuopainenLinkkikooste kirjanjulkaisun mediaosumiin.


Ennakkotietoja mediassa:


Kirjan kirjoittajat (EuroThinkTank-ryhmä):

Vesa Kanniainen (toim.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEuroThinkTank –ryhmän perustaja, Vesa Kanniainen on Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori. Hän opiskeli London School of Economicsissa ja hän on opettanut makrotalousteoriaa vierailevana apulaisprofessorina Brown Universityssä ja Washington State Universityssa USA:ssa. Hän on myös opettanut Uppsalan, Münchenin ja Hampurin yliopistoissa. Hänen tutkimusalueitaan ovat olleet makrotalousteoria, julkinen talous, rahoitus, yrittäjyys sekä etiikka ja talous. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen ja hänelle myönnettiin vuonna 2001 JOKO:n tiedon jano -palkinto. Hän on toiminut usein vastaväittäjänä Uppsalan ja Tukholman yliopistoissa ja on Münchenin yliopiston tutkijayhteisön CESifo:n aktiivijäsen. Hänellä on kansainvälistä tieteellistä tuotantoa noin 12 väitöskirjan verran.

Jukka Ala-Peijari

Ala-PeijariJukka Ala-Peijari on Euronomics Oy:n konsultti ja toimi- tusjohtaja. Hän opiskeli London School of Economicsissa Hambros Bankin stipendiaattina ja Tampereen Yliopistossa (YTM, kansantaloustiede), missä hän toimi mm. avustajana kansantaloustieteen professorin ja yrityksen taloustieteen lehtorin virkojen hoidossa. Tapaturma- ja liikennevakuu- tuskomitean tutkimusassistenttina Ala-Peijari julkaisi kirjat: ”Kilpailu ja keskittyminen tapaturma- ja liikennevakuutuksessa” ja ”Kilpailuolosuhteet vahinkovakuutuksessa”. Hän hoiti Enson (nyk. Stora Enso) tytär- ja osakkuusyhtiöiden talouden seurantaa ja yritysanalyysejä. Julkaisi ETLA:ssa ”Elintarviketeollisuus kansantaloudessa” kirjan. Hän toimi Elintarviketeollisuusliiton taloustutkimuspäällikkönä (ekonomistina) sekä leipä-, ruoka-, mehu-, hillo-, jäätelö- ja vihannessäilyketeollisuuksien edunvalvonta-asiamiehenä sekä logistiik- ka-asiamiehenä. Ala-Peijari on suorittanut LIFIMIN pitkän kurssin ja Sitran Ekonomisti-kurssin.

Elina Berghäll

BerghallElina Berghäll on valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulusta ja tutkinut laajalti taloustieteitä useita vuosikymmeniä, tutkimusteemoinaan kansainväliset pääomaliikkeet, investoinnit, verokilpailu, alueelliset tulonsiirrot, kaupun- kipolitiikka, infrastruktuurit, innovaatiot ja T&K -politiikka, tuottavuus ja tehokkuus, ICT sektori, ympäristö, jne. Tutkimusta hän on toteuttanut nykyisen virkansa lisäksi muun muassa OECD:ssä, IMF:ssä, ja UNU/WIDER:ssä. Hänen tutkimustuloksiaan on julkaistu ja esitelty lukuisilla kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla, tieteellisissä aikakausilehdissä ja konferensseissa. Hän on toiminut kotimaisissa ja kan- sainvälisissä tutkijaverkostoissa ja työryhmissä, ja antanut esim. laajalti lausuntoja kv. tieteellisille julkaisuille. Kotimaiseen velkakriisidebattiin hän on osallistunut muun muassa ehdottamalla kelluvaan valuuttakurssiin siirtymistä yli kaksi vuotta sitten (HS Mielipide 14.1.2012).

Markus Kantor

KantorMarkus Kantor on valt. maisteri, joka opiskelee Helsingin yliopiston tohtoriohjelmassa aiheenaan pankkitutkimus. Hänen pro gradu tutkielmansa käsitteli ohuita pääomia ja tuottojakaumia paksujen häntien tapauksessa pankkikriisin taustalla. Kantorille myönnettiin työstä valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -palkinto. Työ arvosteltiin Laudaturina. Hänellä on ollut viisi vuotta oma yritys, joka kehittää mm. riskienhallinnan sovelluksia koskien etenkin häntäriskien mallinnusta. Tätä ennen Kantor toimi konsulttina Accenturella asiakkainaan mm. Nokia ja NSN.

Heikki Koskenkylä

KoskenkylaHeikki Koskenkylä on valtiot. tri, nykyisin yrittäjä, joka on omistajana konsultti- ja kiinteistösijoitusyrityksissä. Koskenkylä on aktiivinen talouspoliittinen keskustelija. Hän on toiminut Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston sekä sitä ennen tutkimusosaston päällikkönä noin 30 vuoden ajan. Koskenkylä oli EU:n ja eurojärjestelmän usei- den komiteoiden jäsen vuosina 2000–2008 ja konsulttina pankkikriisien selvittelyssä Argentiinassa, Indonesiassa, Turkissa ja Venäjällä. Julkaisuja Koskenkylällä on 120, joista kirjoja 10. Lehtikirjoituksia hänellä on yli 100.

Pia Koskenoja

KoskenojaPia Koskenoja suoritti Ph.D.(econ) tutkinnon University of California, Irvinessä. Valmistumisen jälkeen hän on työskentellyt Junior Research Fellow -tittelillä National Institute of Statistical Sciencessa ja Duke Universityssä. Hänen akateemisen kiinnostuksensa kohteita ovat olleet valinnan teoriat ja niiden ekonometrinen mallintaminen, ihmisten liikennekäyttäytyminen, sekä instituutioden ja sijainnin vaikutus käyttäytymiseen. Suomeen palattuaan hän on toiminut mm. ekonomistina VATT:ssa, ma. liikennetalouden professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa, hoitanut kaupunkitalouden professuurin sijaisuutta Helsingin Yliopistossa ja yliopettajana Metropoliassa. Koskenoja on toiminut vastaväittäjänä Helsingin Teknillisessä Yliopistossa ja Tukholman Kuninkaallisessa Instituutissa. Hän on toiminut myös EU:n komission kutsumana asiantuntijatehtävissä. Hän on kirjoittanut yksin ja yhdessä toisten kanssa artikkeleja ja akateemisten kirjojen lukuja.

Elina Lepomäki

LepomakiDI KTM Elina Lepomäki on Liberan tutkimusjohtaja ja Transfluentin hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut kymmenen vuotta rahoitusalalla eri Pohjoismaissa ja Lontoossa (Nordea, RBS) erilaisissa riskienhallinnan ja johdannaisten johto- ja asiantuntijatehtävissä. Viime vuodet hän on toiminut suomalaisten kasvuyritysten parissa enkelisijoittajana, hallituksen jäsenenä ja neuvonantajana. Lepomäki on diplomi-insinööri (tietotekniikka, Teknillinen korkeakoulu) ja kauppatieteiden maisteri (rahoituksen kansantaloustiede, Helsingin kauppakorkeakoulu). Lisäksi hän on suorittanut jatko-opintoja sovelletussa matematiikassa ja systeemianalyysissä (Aalto yliopisto).

Tuomas Malinen

Henkilökuva Malinen Tuomas 1202-08Tuomas Malinen valmistui kauppatieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta, ja väitteli valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistosta aiheenaan tulonjaon vaikutus taloudellisen kasvuun. Hän on opiskellut taloustiedettä myös New Yorkin yliopistossa. Malinen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston taloustieteen oppiaineessa. Hänen tämänhetkisiä tutkimusaiheitaan ovat finanssikriisien syntyyn vaikuttavat tekijät, säästäväisyystoimenpiteiden ja velkajärjestelyjen taloudelliset vaikutukset sekä tulonjaon dynamiikka.

Ilkka Mellin

MellinVTL, FM, Ilkka Mellin on eläkkeellä, mutta toimii edelleen emeritus-opettajana ja -tutkijana Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksessa. Mellin on opiskellut tilastotiedettä, matema- tiikkaa ja teoreettista filosofiaa Helsingin yliopistossa. Mellin oli assistentti, vs. lehtori, vs apulaisprofessori ja yliassistentti Helsingin yliopiston Tilastotieteen laitoksessa 1978–1997, tilastotieteen vuoden 1999 maailmankokouksen (The 52nd Session of the International Statistical Institute, ISI) pääsihteeri 1997–1999 ja erikoisopettaja ja yliopisto-opettaja Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa (Teknillisessä korkeakoulussa) 2000–2013. Mellin oli Suomen tilastoseuran hallituksen jäsen 1987–2000 (varaesimies 1988–1989 ja esimies 1990–1991), European Courses of Advanced Statistics (ECAS) hallituksen jäsen 1990–2002 ja ISI:n ex officio -jäsen ja jäsen 1988–2013. Hänellä on referoituja tieteellisiä artikkeleita 10 kpl, muita tieteellisiä artikkeleita n. 25 kpl; lukuisia esitelmiä tieteellisissä kokouksissa. Hän on toimittanut 5 kirjaa, kirjoittanut kuusi opetusmonistetta tilastotieteestä ja matematiikasta ja laatinut oppimateriaalit verkkoon kahdeksalle tilastotieteen kurssille.

Sami Miettinen

MiettinenSami Miettinen on Sisu Partnersin perustajapartneri ja pohjoismaiden suurimman jvk-asiamiehen Nordic Trusteen maaedustaja. Hän on Tulane Universityn MBA, CFA ja Aalto-yliopiston KTM ja vuodesta 2012 sen rahoituksen koulutusohjelman kehittäjäjäsen. Sami on työskennellyt investointipankkiirina ja rahoituksen johtotehtävissä 19 vuotta, joista 12 Lontoossa Credit Suissen, RBS:n, SEB:n, Pöyry Capitalin ja Meritan palveluksessa toteuttaen noin sata kansainvälistä yrityskauppaa, osake- ja listautumisantia, joukkovelkakirjaa ja pankkilainajärjestelyä. Miettinen on Suomen johtavia neuvotteluasiantuntijoita ja Juhana Torkin kanssa kirjoitettu Neuvotteluvalta – Miten tulen huippuneuvottelijaksi? (WSOY, 4.painos) on myydyin suomalainen neuvottelukirja. Miettisen artikkeleita neuvottelutaidosta ja rahoituksesta on julkaistu laajasti.

Peter Nyberg

OLYMPUS DIGITAL CAMERAValt.tri. Peter Nyberg on siirtynyt eläkkeelle valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtajan toimesta. Tätä ennen hän toimi pitkään Suomen Pankissa pankki- ja rahoitusmarkkinakysymysten parissa, viimeksi johtokunnan neuvonantajana. Molempiin työtehtäviin kuului toiminta useissa merkittävissä EU:n työryhmissä ja toimikunnissa. Eläkeelle siirtymisen jälkeen hän on muun muassa Irlannin hallituksen pyynnöstä selvittänyt maan pankkikriisin syitä. Hän on myös työskennellyt Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja osallistunut konsulttina useisiin sen jäsenmaiden rahoitusjärjestelmiä kehittäviin asiantuntijaryhmiin.

Stefan Törnqvist

TornqvistDI, KTM Stefan Törnqvist on tuotantotalouden diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta ja rahoituksen kauppatieteiden maisteri Svenska Handelshögskolanista. Törnqvist on toiminut 12 vuotta Ålandsbanken Asset Management Ab:n perustajaosakkaana ja toimitusjohtajana ja sitä ennen 5 vuotta Gyllenberg Asset Management Oy:n osakkaana ja sijoitusjohtajana. Tätä ennen Törnqvist on toiminut vaativissa taloushallinnon, johdannaismarkkinoiden, yritysjärjestelyjen ja varainhoidon asiantuntijatehtävissä sitten vuoden 1987. Törnqvist, alias Suomen Doctor Doom, on Suomen tunnetuimpia pankkiireja toimittuaan vuosia rahoitusmarkkinoiden kommentaattorina uutisvälineissä.

single-julkaisu.php