Julkaisut

Julkisen vallan käyttäjät – Opas julkisen valinnan teoriaan

PC_kansi

Markkinat voivat epäonnistua, kyllä. Mutta niin voi hallintokin. Äänestäjät, poliitikot ja virkamiehet ovat ihmisiä – ja omat intressit muokkaavat näiden päätöksiä. Vaalit eivät mittaa ”kansan tahtoa”. Ne heijastavat erilaisten, usein toisilleen vastakkaisten, näkemysten tasapainoa. Ihmiset eivät välttämättä äänestä rehellisesti mieltymyksensä mukaan, vaan saattavat taktikoiden äänestää ehdokasta josta eivät pidä, jotta vielä epämieluisampi kandidaatti jäisi valitsematta. Poliittista debattia ohjaavat äänekkäät intressiryhmät ”hiljaisen enemmistön” asemesta.

Adam Smith instituutin johtaja tohtori Eamonn Butler luotaa teoksessa Julkisen vallan käyttäjät – Opas julkisen valinnan teoriaan kansantajuisesti millaisia vaikutuksia poliittisen järjestelmän sisäisellä oman edun tavoittelulla voi olla julkisen vallan päätösten sisältöön. Julkisen valinnan teoria soveltaa taloustieteen menetelmiä politiikan ja hallinnon teoriaan ja käytäntöön. Tämä lähestymistapa on tuottanut tärkeitä demokraattisen päätöksenteon luonnetta koskevia oivalluksia.

Lue raportti tästä

single-julkaisu.php