Julkaisut

The Equality Dilemma – The Lack of Female Entrepreneurs in Nordic Welfare States

The Equality Dilemma

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat monella mittarilla maailman tasa-arvoisimpia yhteiskuntia ja sukupuolten välisen tasa-arvon edelläkävijöitä. Tästä huolimatta naisyrittäjyys on Pohjoismaissa vähäisempää kuin Euroopassa keskimäärin. Miksi naisesta tulee Suomessa tai Ruotsissa harvemmin yrittäjä kuin Latviassa tai Yhdysvalloissa?

Tätä kysymystä pohtii Ajatuspaja Liberan analyysi The Equality Dilemma – The Lack of Female Entrepreneurs in Nordic Welfare States. Sen johtopäätös on yllättävä: naisyrittäjyyden vähyys Pohjoismaissa on merkittäviltä osin seurausta julkisen sektorin harjoittamasta politiikasta ja sen suuresta roolista eri toimialoilla.

Lue koko analyysi

Kommentoi

single-julkaisu.php