Ajankohtaista

Libera-säätiön ja ajatuspajan toimintakertomus vuodelta 2016

Säätiön perustehtävänä on edistää ja tukea yksilönvapauden periaatteita ja arvoja, vapaata yhteiskuntaa, vapaata yrittäjyyttä ja vapaita markkinoita. Libera on toiminnallinen säätiö.

Toimintavuoden aikana tuotettiin seuraavat julkaisut:

Lisäksi järjestettiin viisi yleisötilaisuutta.

Säätiön toiminnan kulut tilikaudella olivat 208 693,14 euroa, joista henkilöstökulujen osuus oli 132 230,99 euroa. Henkilöstökulut koostuivat toiminnanjohtajan ja operatiivisen johtajan palkoista. Säätiö sai yksityisinä lahjoituksina 190 462,00 euroa.

Säätiön hallitukseen kuuluivat Elina Lepomäki puheenjohtajana, Björn Wahlroos varapuheenjohtajana sekä jäseninä Paul Lillrank, Kristina Pentti‐von Walzel, Suvi‐Anne Siimes, Henrikki Tikkanen, Matti Vuoria ja Tatu Ylönen.

Säätiön toiminnanjohtajana toimi Heikki Pursiainen ja operatiivisena johtajana Lasse Pipinen.

Ajankohtaista

Kommentoi

single.php