Julkaisut

Liberan ehdotukset hallitusohjelmaan – tehkää edes nämä

Liberan ehdotukset hallitusohjelmaan – tehkää edes nämä

Mikä tahansa onkaan äänestäjien valinta kevään 2023 eduskuntavaaleissa varmaa on, että neuvotteluiden jälkeen hallitusohjelmaa aletaan kasaamaan puolueiden keskenään hyvin ristiriitaisten vaaliohjelmien pohjalta.

Puoluepolitiikan ulkopuolisena toimijana Ajatuspaja Libera haluaa auttaa hallitusneuvotteluihin valmistautuvia poliitikkoja oheisella “Tehkää edes nämä” listalla. Tärkeimpänä inspiraationamme ovat toimineet Suomen vääjäämättömät rakenteelliset uudistustarpeet.

Vanhat keinot eivät selvästikään enää toimi, mistä kertovat liki kaikki talouden madonluvut. Kun menneeseen jumiutuminen ei voi meitä auttaa, on ainoastaan loogista kokeilla uusia tapoja. 

Nöyrän toimenpidelistamme tarkoituksena on palauttaa luottamusta demokratiaan ja valtion taloudenpitoon, kasvattaa veroreformeilla kannustavuutta ja tuottavuutta, luoda enemmän tervettä kilpailua julkisten hankintayksiköiden toimintaan, sekä edistää yksilöiden vapautta ja vastuuta, valtiollisen paternalismin kustannuksella.

Hallitusohjelmaehdotukset tiivistettyinä:

1. Oikeusvaltio ja demokratia

 • Rajataan poliitikkojen mahdollisuutta vastaanottaa päällekkäisiä luottamustehtäviä
 • Turvataan tuomioistuinten riippumattomuus perustuslaissa
 • Perustetaan poliittisista voimasuhteista riippumaton perustuslakituomioistuin
 • Edistetään EU:ssa oikeusvaltioperiaatteen toteutumista määräenemmistöperiaatteella

2. Valtion tulot

 • Leikataan maltillisesti etuuksia ja rajoitetaan niiden vähenemistä työtä vastaanotettaessa
 • Korotetaan työtulovähennystä
 • Poistetaan yleissitovuus Tanskan mallin mukaisesti
 • Helpotetaan työllistämistä alentamalla irtisanomisen kynnystä alle 10 hengen yrityksissä
 • Edistetään työperäistä maahanmuuttoa mm. saatavuusharkinnan poistolla ja pisteytysjärjestemällä

3. Valtion menot

 • Rajoitetaan menojen hintaindeksin nousu 50 prosenttiin
 • Otetaan käyttöön velka-ankkuri Ruotsin mallin mukaan

4. Verotus

 • Lakkautetaan kokonaan tutkitusti haitallisin verolaji eli varainsiirtovero
 • Alennetaan marginaaliverotusta merkittävästi
 • Otetaan käyttöön negatiivinen tulovero
 • Poistetaan pääomaveron progressio ja asetetaan omistamisen yleiseksi verokannaksi 30%
 • Annetaan yrityksille oikeus verovuosikohtaiseen lisävähennykseen t&k menoista
 • Poistetaan osakesäästötilin täysin keinotekoinen 50 000 euron poliittinen katto

5. Sote-uudistus

 • Puretaan markkinahäiriöitä ja vahvistetaan tavara- ja palveluostoja yksityiseltä sektorilta
 • Uudistetaan hankintalaki siten, että julkisyhteisön määräysvalta ei saa olla vain nimellistä

6. Holhous

 • Tuodaan alkoholi kulutushyödykkeeksi ruokakauppoihin
 • Laillistetaan kannabis tuotevalvonnan ja verotuksen alaiseksi hyödykkeeksi kauppoihin
 • Laillistetaan nuuska ja viedään sekin tuotevalvonnan ja verotuksen alaiseksi kauppoihin
 • Mahdollistetaan 2-3% eläkevakuutusmaksuista kanavointi yksityisille tileille

Liitteet

Liberan ehdotuksen hallitusohjelmaan

ehdotukset_hallitusohjelmaan.pdf, 117 kt, 21.3.2023

Lataa: Liberan ehdotuksen hallitusohjelmaan pdf

Tietoa kirjoittajasta

Lundstedt Tero

Tero Lundstedt

Sisältöjohtaja

+358 44 304 4350

Tero Lundstedt johtaa Liberan kaikkea sisällöntuotantoa. Oikeustieteen tohtorina Tero on tehnyt monipuolisesti tutkimusta oikeustieteen ja politiikan aloilta. Hän toimii myös Finnish Yearbook of International Law-julkaisusarjan toimittajana ja on Helsinki Law Academyn perustajajäsen ja lakiasiainpäällikkö.

Kommentoi

single-julkaisu.php