Julkaisut

Yhdenvertainen vapaus – ihmisten väliset suhteet ja suhde valtiovaltaan

Yhdenvertainen vapaus – ihmisten väliset suhteet ja suhde valtiovaltaan

Vapaus

Vapaata liikkuvuutta, verovapautta, yksilönvapautta, järjestäytymisvapautta, vapaaehtoisuutta, vapautumista, valinnanvapautta, vapaita markkinoita, vapaa-aikaa, fossiilivapautta, sananvapautta, perhevapaauudistusta ja vapaiden kanojen munia. Yhdet rakastavat vapahtajaa, toiset uskonnonvapautta.

SUOMALAISET RAKASTAVAT vapautta. Vapauden ihanne nousee esille jokaisen suomalaisen puolueen periaateohjelmassa. Lähes kaikki yhteiskunnallisesti vaikuttavat organisaatiot, jopa vastakkaisista tavoitteistaan huolimatta, julistavat puolustavansa vapautta. AY-liikekin lupaa meille vapaiden valtakunnan. Niinpä on turvallista sanoa, hieman paradoksaalisesti, että termiä vapaus käytetään liian vapaamielisesti. Filosofi Ludwig Wittgenstein totesi sanojen voivan kulua niin, että ne muuttuvat käyttökelvottomiksi. On kuitenkin tärkeää, että vapaus-sana on sisällöllisesti merkittävä.

Filosofisesti vapaus on moninainen käsite. Jotkut näkevät vapauden osana ihmisen olemusta, toiset sosiaalisena konstruktiona. Osalle vapaus on jumalalta saatu kyky valita hyvän ja pahan välillä tai synnistä vapautuminen, toisille taas tavoiteltava hyve tai arvoista arvokkain.

Ajatuspaja Libera on ilmoittanut tehtäväkseen edistää yksilönvapauksia ja vapaata kansalaisyhteiskuntaa. Jotta organisaatio voi puolustaa vapautta, on sen ensin määriteltävä, miten sen käsittää vapauden. Tämä on tärkeää, sillä vapaus ei ole arvo muiden joukossa. Sen perustaminen on valtion ydintehtävä, ja siksi kaikki poliittiset kysymykset ovat pohjimmiltaan vapauskysymyksiä.

Ajatuspaja Liberan varjobudjetti vuodelle 2021 peräänkuulutti keskustelua valtion ydintehtävästä. Me kirjoittajat allekirjoitamme tämän keskustelunavauksen tärkeyden. Kohdatessamme kriisejä, kuten pandemioita, on entistä tärkeämpää käydä keskustelua valtion ydintehtävästä. Kun valtiovalta painii viheliäisten yhteiskunnallisten haasteiden kanssa, on syytä kerrata, mitkä oikeastaan ovat valtion vastuut ja mihin sen toiminnan rajat asetetaan. Siksi olemme kirjoittaneet pamfletin, jonka tarkoituksena on vastata tähän politiikan perustavanlaatuiseen kysymykseen.

Liitteet

Yhdenvertainen vapaus

raportti_yhdenvertainen_vapaus_web.pdf, 4 Mt, 8.12.2020

Lataa: Yhdenvertainen vapaus pdf
single-julkaisu.php