Blogit

Tiukka konseptointi vapauttaa

Suomi menettää joka vuosi ison määrän yrityksiä ja työpaikkoja. Kokonaisia toimialoja ja klustereita on käytännössä hävinnyt kokonaan. Jostakin syystä menestys ei pysy käsissämme ja häviää kuin märkä saippua käsistä.

Näkemykseni mukaan yhteistä epäonnistumisille liiketoiminnassa on ollut kasvukivut, menestymisen huuma ja huipulla pysymisen vaikeus. Yrityksiä on kehitetty tuote- tai palvelulähtöisesti ja erilaisille innovaatioille on etsitty niin asiakkaiden kysyntää kuin rahoittajien hyväksyntää. Muuhun ympäristön tarkkailuun ja kehitykseen reagoimiseen ei jää aikaa kun painitaan ohjelmistoversion päivityksen tai kuluneen tuotantokoneen uusimisen päivittäisissä hankaluuksissa.

Kansainvälisesti tai edes kotimaassa menestyneitä suomalaisia ketju- tai konseptiyrityksiä ei juurikaan löydy. Niinkin läheltä kuin Ruotsista niitä löytyy kaupan eri aloilta paljon. Näyttää silti, että konseptiyritykset pärjäävät ja selviävät kasvustaan hyvin ja usein myös kykenevät pidempään säilyttämään asemansa sekä palvelu- että kaupan alalla. Myös teollista toimintaa voidaan konseptoida.

Meille suomalaisille konseptointi ja konseptiyrittäminen ei tunnu olevan luontaista. Koskela Tuntemattomassa Sotilaassakin totesi, että ” Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat”. Meidän kulttuurimme ei tue kurinalaista ja määrätietoista elämänasennetta. Lapsillekaan ei kotona ja kouluissa enää opeteta eikä vaadita käytöstapoja ja sääntöjen noudattamista.

Liike-elämässä Ellun kanailu on kuitenkin tehottomuutta aiheuttavaa. Kun yritys löytää oman konseptinsa (oma toimintamalli ja kilpailuetu) ja itse uskoo siihen vahvasti, ei konseptoimisessa ja konseptiyrittämisessä ole muusta kysymys kuin tiukasti – tinkimättömästi – tästä toimintamallista ja kilpailuedusta kiinnipitämisestä. Me suomalaiset vain niin herkästi lähdemme soveltamaan ja uskomme olevamme siten luovia ja tilannetajuisia. Konsepti kuitenkin hajoaa, jos sitä jatkuvasti ”sovelletaan”. Viisi saman yrityksen ja logon alla olevaa erilaista toimintaympäristöä, kauppaa tai tuotantotilaa, ei enää ole konsepti. Viiden erilaisen toimintamallin johtaminen on työläämpää ja kalliimpaa kuin viiden samanlaisen. Viidensadan yksikön kohdalla työmäärän ja kulujen ero on jo valtava konseptoidun ja konseptoimattoman toimintamallin välillä.

Toki konseptinkin pitää kehittyä ja sitä pitää esimerkiksi paikallisesti lokalisoida. Mutta se ratkaiseva ero onkin siinä, että vahvan konseptin omaavalle yritykselle ja sen henkilöstölle jää enemmän aikaa juuri kehittämiseen ja lokalisoimiseen. Perusrutiinit ja peruskasvu sujuu huomattavasti kilpailijoita sujuvammin kun taustalla on kova konsepti. Toimintamallit ja -tavat ovat alusta alkaen kaikille selvillä eikä tarvitse liikaa uhrata aikaa ja miettiä minkälaisia logoja, hyllyjä, tietokoneita, trukkeja, kiinteistöjä tai ovenkahvoja tarvitaan. Konseptointi ei ole vain asiakkaalle näkyvien yksityiskohtien monistamista vaan ennen kaikkea taustalla olevien näkymättömien prosessien monistamista. Nämä taustaprosessit ovat suurimpia kuluja tai vastaavasti kulusäästöjä aiheuttavia osia yritystoiminnassa.

Monellakin tavalla Suomessa olisi tarpeen ryhtiliike ja  paluu perusasioihin ja –arvoihin. Ahkeruus, sinnikkyys, luvatusta kiinni pitäminen  ja jämäkkyys toisivat meille niin politiikassa, koulutuksessa, virkamiehistössä kuin elinkeinoelämässä paljon lisäarvoa nykyiseen leväperäiseen elämäntapaan. Onkohan sattumaa, että tuo kaikki on myös menestyvän konseptiyrittämisen arkipäivää ja menestyksen kulmakiviä?

Mikä taho olisi meillä Suomessa se joka opettaisi ja kannustaisi vahvaan konseptiyrittämiseen? Vai aloitetaanko jo kotoa ja peruskoulusta ja konseptoidaan hyvät tavat ja jämäkkä elämänhallinta osaksi ihmisen elämänkaarta? Ehkä meiltä Suomestakin sitten myöhemmin kasvaisi vahvoja kansainvälisiä konseptiyrittäjiä kaupan ja teollisuuden eri osa-alueille. Sitä kautta ehkä myös julkinen sektori joutuisi oppimaan jotakin konseptoimisesta ja kulujen hallinnasta.

 

 

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

3 kommenttia artikkeliin Tiukka konseptointi vapauttaa

 1. I have been amazed as i was just how the quality of the footwear were! I still am. I got myself it for a cousin and so i dont totally appreciate yet whether or not this fits good. On the other hand bought 36, so lets hope it fits. It look like the picture, I picked the Black one. The heel is stable. Overall I’am thrilled and happy with the heels. Thanks. BWT, it came really fast.12 days to be clear.
  [url=http://www.sharyland.com/polo.html]veste ralph lauren[/url]

 2. “It is not really possible…” in the third paragraph is difficult to understand.
  It seems to contradict the sentence that follows it.

  Perhaps you mean _in_Finland_, as in “We can’t find internationally or even domestically successful chain or concept businesses based in Finland.”

 3. In general, perhaps your article is saying “Know what you are doing and why.”

  Some companies have different operations – Kaman for example added divisions, one makes a helicopter part thus is related to the original business, but one is musical instruments. I suspect that Charles Kaman found great people with knowledge and passion to run the new divisions (perhaps already employees), investigated the field, and delegated to them.

  (Note that Warren Buffet owns a major proportion of many businesses, he said he buys on management capability.)

Tietoa kirjoittajasta

Lauri Sipponen

Lauri Sipponen on kauppatieteiden maisteri ja 26:ssa maassa toimivan pt-kauppaketjun Lidlin Suomen maayhtiön toimitusjohtaja. Hän on ollut alusta alkaen eri tehtävissä rakentamassa ja johtamassa yhtiön liiketoimintaa Suomessa, alkuvuodesta 2010 lähtien toimitusjohtajana. Ennen Lidliä hän on toiminut mm. Yritys-Sampo Oy:ssä ja PKT-säätiössä. Sipponen on osakkaana myös lääketieteellisessä perheyrityksessä Repolar Oy:ssä.

single.php