Julkaisut

Hyvinvointivaltion alavire – nykyisen yhteiskuntajärjestyksen historia

Hyvinvointivaltion alavire – nykyisen yhteiskuntajärjestyksen historia

Helsingin yliopiston yrityshistorian professori Niklas Jensen-Eriksen, Helsingin yliopiston filosofian dosentti Henrik Rydenfelt, sekä sisältöjohtaja, oikeustieteen tohtori Tero Lundstedt kirjoittavat hyvinvointivaltion historiasta ja nostavat esiin suurelle yleisölle tuntemattomampia faktoja yhteiskuntajärjestyksemme alkuhämärästä.

Raportti on ensimmäinen osa ajatuspaja Liberan pyrkimystä vuonna 2024 uudistaa suomalainen yhteiskuntasopimus yhteistyössä suomalaisten päättäjien sekä etu- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Ensimmäinen askel kohti uutta on katsoa taaksepäin. Siksi projektimme alkaa sieltä mistä kaikki alkoi, Suomen sodanjälkeisen historian tarkastelusta. 

Vaikka hyvinvointivaltio on tänä päivänä erottamaton osa suomalaisten minäkuvaa, on sen rakennustyö todellisuudessa ollut vähemmän suunnitelmallista ja johdonmukaista kuin mitä yleisesti kuvitellaan. Historia paljastaa myös sen, että koko hyvinvointivaltio-projektin demokraattinen mandaatti on kyseenalainen, eikä itse termin sisältökään ole selkeä. 

Nykypäivän kasautuvat ongelmat kuten valtion jatkuva ja krooninen budjettivaje, kotitalouksien kansainvälisesti vertaillen heikko varallisuusaste ja ahdinko, sekä sote-sektorin alisuoriutuminen ovat kaikki perintöä hyvinvointivaltion rakentamisessa tehdyistä päätöksistä – tai päätösten puutteesta.

Liitteet

Hyvinvointivaltion alavire

hyvinvointivaltionalavire-web-1.pdf, 9 Mt, 31.1.2024

Lataa: Hyvinvointivaltion alavire pdf

Tietoa kirjoittajista

Lundstedt Tero

Tero Lundstedt

Sisältöjohtaja

+358 44 304 4350

Tero Lundstedt johtaa Liberan kaikkea sisällöntuotantoa. Oikeustieteen tohtorina Tero on tehnyt monipuolisesti tutkimusta oikeustieteen ja politiikan aloilta. Hän toimii myös Finnish Yearbook of International Law-julkaisusarjan toimittajana ja on Helsinki Law Academyn perustajajäsen ja lakiasiainpäällikkö.

Rydenfelt, Henrik

Henrik Rydenfelt

Henrik Rydenfelt (FT, dos.) on Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian ja viestinnän dosentti. Hänen tutkimusalojaan ovat mm. etiikka ja yhteiskuntafilosofia, organisaatioviestintä ja mediatutkimus.

Jensen-Eriksen, Niklas

Niklas Jensen-Eriksen

Niklas on Helsingin yliopiston yrityshistorian professori. Hän on tutkinut laajasti Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehitystä.

Kommentoi

single-julkaisu.php