Blogit

Vaatimattomia toiveita oppositiolle

Vaatimattomia toiveita oppositiolle

Oppositiossa oleminen ei ole helppoa. Tutkimukseen perustuvan politiikan kannattajana sitä on itse ainaisessa oppositiossa. Joten oppositio, ymmärrän miltä teistä tuntuu. Siksi uskallankin ikään kuin sisarellisessa hengessä esittää muutamia vaatimattomia toiveita siitä, mitä teidän pitäisi seuraavaksi tehdä.

Tunnistakaa oikeasti huono-osaiset
Porvarihallituksen aikana yksi opposition keskeinen tehtävä on pitää esillä huono-osaisten asiaa. Mutta opposition pitäisi nykyistä paremmin erottaa todelliset huono-osaiset. Esimerkiksi yliopisto-opiskelijat, korkealla ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevat saati tutkijat tai taiteilijat eivät ole huono-osaisia .
Opiskelijat ovat pienituloisia vapaaehtoisesti, koska investoivat tulevaisuuden korkeisiin tuloihin. Tämä ei tee heistä huono-osaisia tai köyhiä, eikä esimerkiksi lainan ottaminen tätä varten ole mikään ongelma.

Oikea huono-osaisuus ei pääty ruusun ja diplomin saamiseen ja siirtymiseen hyväpalkkaisiin hommiin. Opintotuki lääkiksen opiskelijalle on tulonsiirto kaikkein hyvätuloisimmille, vaikka hyvät tulot ovatkin parin vuoden päässä.

Vapaaehtoisesti tohtoreiksi tai taiteilijaksi ruvenneet eivät hekään ole huono-osaisia. He ovat poikkeuksellisen lahjakkaita henkilöitä, jotka ovat ihan vapaaehtoisesti päättäneet tehdä mitä tekevät. He ovat ihmisiä, joille elämä on tarjonnut kaiken parhaat mahdollisuudet. Opposition pitäisi huolehtia niiden asiasta, joiden mahdollisuudet elämässä ovat poikkeuksellisen rajoitetut. Ei siis niistä, joilla näitä mahdollisuuksia on kaikkein eniten.

Huonoina aikoina näitä oikeasti huono-osaisia on ihan liikaa: peruspäivärahalla olevat työttömät, ihmiset, joiden palkka ei riitä toimeentuloon, maahanmuuttajat, köyhät lapset ja monet muut. Ei ole hyvä asia, että Suomessa keskustelua pääsevät hallitsemaan yliopisto-opiskelijoiden kaltaiset etuoikeutetut ihmisryhmät, jotka pitävät kovaa meteliä ”huono-osaisuudestaan”.

Hankkikaa parempaa taloustieteellistä osaamista
Oppositio tarvitsee parempaa taloustieteellistä osaamista. Tämä auttaa myös huono-osaisten tunnistamisessa ja monessa muussa asiassa. Lyhyellä tähtäyksellä tämä tarkoittaa enemmän Markus Jänttiä ja Pertti Haaparantaa, vähemmän Heikki Patomäkeä ja Lauri Holappaa. Pidemmällä tähtäyksellä oppositio tarvitsisi kipeästi nuoria vihaisia ja kompetentteja taloustieteen tohtoreita. Erityisesti Vihreillä voisi olla mahdollisuuksia tällaisten rekrytointiin.

Yleisperiaatteena oppositio tarvitsee kipeästi tuekseen ihmisiä, joiden analyysissä on järkeä, ei harrastelijoita, joiden johtopäätökset sattuvat miellyttämään.

Tunnistakaa, että kaikki julkiset menot eivät kohdistu huono-osaisiin eikä niistä leikkaaminen ole pois heikoimmilta
Suuri osa julkisista menoista kohdistuu aivan muille kuin köyhille tai huono-osaisille. Esimerkiksi koulutusmenot ja päivähoitomenot kohdistuvat suureksi osaksi keskiluokkaan tai tulevaan keskiluokkaan. Ansiosidonnainen työttömyysturva on sitä isompi mitä isommat ansiot ovat. Näistä leikkaaminen voi olla hyvä tai huono idea, mutta on yksinkertaisesti epätotta, että näiden menojen leikkaukset kohdistuisivat pääasiassa kaikkein heikoimpiin.

Sekä opiskelijoiden mielenosoituksessa että päivähoitomielenosoituksessa osallistujat olivat suureksi osaksi keskiluokkaa. Keskiluokan ärhäkkä omien etujen puolustaminen saattaakin pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että leikkaukset kohdistuvat vähemmän ärhäkkäisiin oikeasti huono-osaisiin. Opposition pitäisi olla huolissaan tästä.

Muistakaa, että julkiset palvelut ovat olemassa kansalaisia, eivät työntekijöitä varten

Julkiset palvelut eivät ole olemassa sitä varten, että julkisen sektorin työntekijöillä olisi työtä. Kun julkista palvelutuotantoa mietitään, pitää pohtia sitä onko palvelun tuottaminen julkisesti ylipäänsä järkevää. Jos on, pitää miettiä kuinka palvelu tuotetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Palvelu on olemassa käyttäjiään varten, ei virkamiesten työllistämiseksi.

On aika vaikeaa selittää kunnassa asuvalle työttömälle siivoojalle, miksi ihmeessä kunta on velkaa työpaikan kirjastonhoitajille, opettajille tai byrokraateille mutta ei hänelle. Ei tietysti olekaan, vaan julkisen sektorin tehtävä on tarjota julkisia palveluja tehokkaasti kaikille tasapauolisesti. Palvelun tuottamiseksi pitää palkata vain ne työntekijät, jotka  tähän välttämättä tarvitaan. Tämä aika ilmeinen asia tuntuu välillä päässeen unohtumaan oppositiolta.

Yhtä omituista on ajatella, että yliopistojen tehtävä on jotenkin työllistää tohtoreita. Yliopistot ovat olemassa laadukasta tutkimusta varten, eivät työllistämistä varten. Tohtoreiden työllistymistä kannattaa ajatella tohtoreita koulutettaessa. Erityisesti tohtoriopintoja harkitsevan tulee itse ajatella omaa työllistymistään.

Yliopistojen tutkimusmäärärahojen jakamisessa tohtorien työllistämisen ei tule olla mikään kriteeri. Suomen lahjakkaimpien ja parhaiten koulutettujen ihmisten työllistäminen ei kerta kaikkiaan ole julkisen sektorin velvollisuus.

Pitäkää mielessä, että sääntely ja kolmikanta eivät palvele kaikkein huono-osaisimpia
Sääntely ja erityisesti työmarkkinoiden sääntely eivät ole mitenkään ilmeisesti huono-osaisimpien edun mukaisia. Kolmikantapäätöksenteossa työttömien, vielä koulussa olevien nuorten tai syrjäytyneiden edustajat eivät istu pöydän ääressä.

Ei tarvitse olla mikään päätöksentekoteorian erityistuntija tajutakseen, että neuvottelut joihin ei itse pääse osallistumaan, tuskin johtavat omalta kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Toimivat, joustavat ja hajautetut työmarkkinat ovat tärkeitä juuri niille, joiden on kaikkein vaikeinta työllistyä. Tulonjako kannattaa hoitaa verotuksella ja tulonsiirroilla, ei työmarkkinoita jäykistämällä.

Pitäkää yllä keskustelua Etelärannan kartelleista ja MTK:sta
Hallitus tulee varmaankin taipaleensa (pitkän tai lyhyen) aikana puhumaan paljon ay-liikkeestä. Ilmeinen vastaveto tähän on pitää yllä keskustelua työnantajajärjestöistä ja MTK:sta. Nämä ovat luonnollisesti aivan yhtä haitallisia kartelleja ja lobbausinstituutioita kuin ammattiliitotkin.

Liittyy äskeiseen: pitäkää esillä yritystukia, maataloustukia ja aluetukia
Hallituksen politiikka perustuu sille, että julkista taloutta täytyy sopeuttaa menoleikkauksin. Luonnollinen paikka aloittaa sopeuttaminen olisi lopettaa kaikki haitallinen julkinen toiminta. Rahan säästymisen lisäksi bonuksena saataisiin haittojen pieneneminen.

Esimerkkejä haitallisesta toiminnasta ovat suurin osa yritystuista sekä maatalous- ja aluetuet. Niiden lopettaminen olisi hyvinvointimielessä no-brainer, karmivaa muoti-ilmaisua käyttääkseni. Opposition tulisi muistuttaa tästä joka käänteessä.

Tarkkailkaa yksityistämisiä ja ulkoistuksia
Yksityisellä sektorilla voi olla merkittävä ja hyödyllinen tehtävä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa. Esimerkiksi ajatus, että raha seuraa asiakasta eikä ole väliä millä sektorilla palvelu tuotetaan, on aika hyvä. Mutta yksityisen sektorin mukanaoloon liittyy aitoja ongelmia. Yksi näistä on pelko, että palveluja tarjoamaan eivät valikoidu parhaat yritykset, vaan ne, joilla on parhaat poliittiset kontaktit.

Esimerkiksi kunnallisten terveysasemien ulkoistamiset pitäisikin tästä syystä hoitaa avoimilla menettelyillä, kuten huutokaupoilla. Sekään ei takaa hyvää lopputulosta. Julkisissa hankinnoissa on Suomessa yleensä onnistuttu huonosti. Tämä ei herätä erityistä luottamusta onnistumiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisissa.

Mehiläinen on jo rekrytoinut entisen kokoomuspoliitikon ulkoistustoimintonsa johtoon.  Ehkä rekrytointi johtui poliitikon liiketoimintaneroudesta eikä poliittisista kontakteista, mutta tätä on aika vaikea uskoa. Oppositiolla onkin tärkeä tehtävä kytätä, etteivät lobbarit päätä siitä, miten yksityinen sektori tulee mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon.

Edistäkää vapaamielisyyttä
Hallituksessa ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä on paljon oikeistolaisia, konservatiiveja ja uskovaisia. Siksi uskonnollisen, seksuaalisen ja ilmaisunvapauden, liberaalin alkoholi- ja huumepolitiikan, sekä yksityisyyden suojan puolustaminen ja edistäminen jäänee paljolti opposition harteille tulevalla hallituskaudella.

Perussuomalaisessa eduskuntaryhmässä on mukana myös tavallisia arvokonservatiiveja synkempiä hahmoja. Esimerkkinä tästä on oululaiskansanedustaja, joka tuli kuuluisaksi poseeratessaan uusnatsien kanssa valokuvassa. Hänen kotisivuillaan on tekstejä, jotka eivät erotu rotuopeista muuten kuin siinä että sana ”rotu” on korvattu sanalla ”kulttuuri”.

Opposition tehtävänä on pitää meteliä tällaisista tyypeistä ja huolehtia siitä, että he eivät pääse vaikuttamaan yhtään mihinkään. Lisäksi perussuomalaisia täytyy hiillostaa siitä, että tällaista pöyristyttävää väkeä kuuluu puolueen eduskuntaryhmään.

Puhukaa kaupungistumisesta, kaavoituksesta ja asunnoista
Yksi tärkeimmistä asioista Suomen tulevaisuuden kannalta on kaupungistuminen. Hallituksen kokoonpanon vuoksi on mahdollista, että kaupungistumisen esteitä ei pureta tai niitä jopa pystytetään lisää. Esteitä on monia, mutta kaavoitus lienee yksi pahimmista. Kankea kaavoitus pitää asuntojen hintaa korkealla ja määrää liian alhaalla ainakin Helsingissä.

Asuntopolitiikan, kaavoituksen ja kaupungistumisen pitäminen asialistalla on tällä erää viimeinen toiveeni teille, parahin oppositio.

Annan mielelläni lisätietoja ja -neuvoja toivelistaani liittyen. Yhteystiedot löytyvät etusivulta.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

28 kommenttia artikkeliin Vaatimattomia toiveita oppositiolle

 1. Jari Makkonen sanoo:

  No onpa sattuva puheenvuoro, ei lisättävää tai pois otettavas.

 2. vai niin sanoo:

  kauheeta peppukipeyttä koko teksti, jossa ei ole päätä eikä häntää

 3. Elämä on onnellisuutta, ei vapautta ja työntekoa varten sanoo:

  On kyllä erikoista, että libera vihaa ajatusta, että kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus sivistää itseään. Ei mihinkään muuhun johtopäätökseen täällä olleiden kirjoitusten pohjalta voi loogisesti tulla.

 4. mietintöjä sanoo:

  Kovin on vahva oletus, joka on ollut totta vielä 70-luvulla, muttei nykypäivänä että korkeakoulutus toisi automaattisesti korkeat tulot, nykypäivänä et välttämättä saa edes töitä korkeakoulututkinnolla, ja lisäksi jos valmistut esimerkiksi sosionomiksi, palkkatasosi ei todellakaan tule olemaan keskiluokkaa missään kohtaa työuraasi, olettaen että työskentelet sosionomin koulutusta vaativissa tehtävissä koko urasi, nyt puuttuu tekstin kirjoittajalta kokonaisunäkemys.

  1. Täälläkin mietiskellään sanoo:

   Eikö tämä tarkoita, että sosionomeja koulutetaan liikaa, eli julkinen sektori on tehnyt virheinvestoinnin, kun se haluaa kouluttaa paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät saa töitä ? Tällaiseen on varmaankaan turha kannustaa pitämällä näitä kouluja ilmaisina ja antamalla vielä rahaa siihen, että joku menee opiskelemaan ko. alaa.

   1. Elsa Lilja sanoo:

    Ei sosionomeja ole liikaa, niille ei vain makseta yhtä hyvää liksaa kuin monille muille. Tämä on enemmän sellainen Äiti Teresan kaltainen ammatti, jossa on tarkoitus, että mm. Mehiläinen kuittaa massit muksujen huostaanotosta ja työntekijät tekevät töitä auttamisen ilosta. Tämän jälkeen Mehiläinen verokikkailee ja siirtää voitot ulkomaille. Kaikki Mehiläisen omistajat voittavat.

    Onhan sosionomeja monissa muissakin paikoissa, mutta tämä on erään tuttuni työnkuva sosionomina…

 5. Jorma sanoo:

  Mikäs vika Lauri Holapassa on? Antipatia Patomäkeä kohtaan onkin jo tuttua, vaikka kehässä omat eväät jäivät pieneksi.

  1. eri_jannu sanoo:

   Jos jonkun talouspolitiikan puolesta halutaan argumentoida, kannattanee ensin olla se ekonomistin osaaminen oman kannan takana. Varsinkin Patomäen ymmärtämättömyys taloustieteestä on niin kovalla tasolla, että tuo pakostikin lieventää hänen uskottavuuttaan talouspolitiikan linjaajana.

   1. Aki sanoo:

    Tämä kiinnostaa (taloustieteiden tohtorina) minuakin. Voisiko Pursiainen kumota vaikkapa kolme Holapan mediassa, tutkimuksessaan tai blogissaan esittämää väitettä? Vaikuttaa perinteiseltä ”pahan ja epä-älyllisen vasemmiston” mustamaalaamiselta, jota Liberan sivulla näkee vähintään kuukausittain.

 6. pekka heliste sanoo:

  Vanha hajota ja hallitse temppu eli työehtojen sopimisen paikallisesti hajotetaan työntekijärintama. Hajaantuminen ei koske EK ta, koska yrityksiä on vähän suhteessa työntekijöihin.

  Suomessa työlainsäädäntö lähtee siitä, työnantajalla on diktaattorin valta ja työnantaja voi sanella yksipuolisesti sopimukset

  Lain mukaan työnantajalla on vain kuunteluvelvoite. Euroopassa paikallinen sopiminen tarkoittaa, että työntekijöillä on laaja myötämääräämisoikeus.

  Saksaa pidetään ihanteena,mutta sieltä puuttuvat pienyritykset. Yritykset ovat keskikokoista tai suuria ja.niissä voidaan aidosti neuvotellakin

 7. Hyvä, että joku viitsii katsoa asioita ilman tunnelaseja, kertoen asiallisesti missä ollaan ja mihin pitäisi mennä, että yhä suuremmalla määrällä kansalaisia olisi mahdollisuuksia. Itse olen tällaisen ”kyynisen humaaniuden” ystävä, eli katsotaan sekä kokonaisuuksia että sen osia ja avataan ristiriitaisia termejä, tarkoituksena keskittää voimavarat sinne missä niistä on eniten apua ihmisten elämän parantamiseksi. Se kun on myös yhteiskunnan etu.

  Jos jollain tästä päästään paremmaksi, se on puhumalla asioista niiden oikeilla nimillä. Päättäjillä, tai niiden valvojilla (kuten oppositio ja media) ei ole varaa olla tunteidensa vankeja, koska silloin edut valuvat vain omalle pienelle etupiirille.

 8. Helena p sanoo:

  Erinomaista tekstiä – loistavaa kun kissat nostetaan oikeasti pöydälle, ilman silmälaseja!

 9. jan lappalainen sanoo:

  asiallinen kirjoitus

 10. Tuomo sanoo:

  Hienoa, että libera kerrankin – edes sivumennen – yhdistää liberalismiin muutakin kuin veroista ja säätelystä itkemisen. Toki ”vapaamielisyyden edistäminen” sai osakseen vain muutaman kappaleen, mutta verrattain hyvä tulos se silti on edellisiin teksteihin verrattuna.

 11. JK sanoo:

  Alkaa näköjään Liberan sivusto jo kiinnostaa kaalinpurija-trolleja, jotka eivät pysty puhumaan asiasta, vaan vetelevät ylhäältä annetttuja fraasejaan.

 12. Ville Varjo sanoo:

  Varsin hyvä kirjoitus ja hyvin asiallinen kirjoitustyyli.

 13. Aki sanoo:

  ”Tutkimukseen perustuvan politiikan kannattajana”

  Ihanko oikeasti? Ei ole montaakaan viikkoa aikaa, kun Pursiainen viittasi historoitsija Niall Fergusoniin ja ”kumosi” kriisinjälkeisen valtavirtaisen makrotaloustieteen päätulokset.

  1. Osto sanoo:

   Tutkimuksesta puheen ollen:

   http://www.psmag.com/business-economics/trickle-down-economics-is-indeed-a-joke

   Eli rikkaiden rikastuminen ei sittenkään rikastuta köyhiä.

 14. J. Virtanen sanoo:

  Vastenmielistä, itsensä ylentäminen alentamalla. Itsensä ylentäminen muita alentamalla.

 15. Realisti sanoo:

  Hyvää settiä melkein loppuun asti… mutta tämän lillukanvarren pois jättämällä olisi impakti vielä ollut uskottavampi: ” …oululaiskansanedustaja, joka tuli kuuluisaksi poseeratessaan uusnatsien kanssa valokuvassa. …. Lisäksi perussuomalaisia täytyy hiillostaa siitä, että tällaista pöyristyttävää väkeä kuuluu puolueen eduskuntaryhmään.”

  Pidettäiskö Liberan fokus talousasiassa kun ajaturikospoliisina toimimiseen on jo 101 eri feminatsiryhmittymää muutenkin. Ko kuva otettiin julkisella paikalla, kuvassa lieni kaksi (2) Suomen vastarintaliikkeen edustajaa, kansanedustaja oli vapaa-ajallaan, eikä ollut sen paremmin kutsuttu kuin väitettyjä ”uusnatseja” kutsunut kyseiseen tilaisuuteen kuvaan kanssaan. Miksi esimerkiksi ei yhtä hyvin nostettu opposition puoluesihteeristöstä löytyvää pikku anarkomarkoa joka hehkutteli ajatuksella Ruotsin kuninkaallisten tappamisesta? Ainiin, kun se ei sopisi Pursiaisen fanaattiseen perssuvastaiseen agendaan – siihen sopii paremmin Ruotsin kaltainen epädemokraattinen SD:n eristäminen päätöksenteosta. Sääli Liberaa, ei enää niin liberaali kuin Lepomäen aikaan.

 16. Milla Liljeström sanoo:

  Oho, Putinia kehuvat trollit ovat Hirmuisista Röllitehtaista tänne eksyneet, Liberan kirjoituksia kehumaan, ilman mitään perusteluja – yllättäen. Noh, oligarkiaan ja valtion suureen tehottomuuteen ja monopoleihin täällä usein pyritäänkin, joten kai siitä Venäjästä kannattaa ottaa mallia tälläkin saralla. Siellä, kun Timtsenko ja Rosenberg tienaavat miljoonia sillä, että uusliberaalit keksivät Friedmanin johdolla yksityistää kaiken, mutta unohtivat, että valtion monopoli ja yhden henkilön monopoli eivät juuri toisistaan eroa. Monopolissa ”yrittäjät” saavat ”verotusoikeuden” ja tehottomuus nousee aivan uusiin sfääreihin. Nyt ei edes työllistetä ylimääräisiä henkilöitä, vaan kerätään vain massit pois, kuin kuninkaat ennen vanhaan.

  ”Hankkikaa parempaa taloustieteellistä osaamista”

  Sama pätee oikeistoon ja liberaaleihin. Onhan se varmasti EK:n edustajille mukavaa, että palkkoja leikataan, mutta se laskee myös verotuloja, joka ei auta valtiota sinäänsä lainkaan. Ei sitten ole tullut mieleen vaatia Eurooppaneuvostossa ja euroryhmässä esim. Saksaa, 8 % vaihtotaseylijäämämaata nostamaan palkkoja? Voisiko Saksan euro olla liian edullinen monen muun maan euroon verrattuna? Saksan markka olisi jo kauan ollut liian kallis, että kenelläkään olisi ollut varaa saksalaisiin tuotteisiin, mutta toista on nyt. Tähän asiaan on isommilla areenoilla puututtu, mutta Suomen taloustieteilijät vain nillittävät liian korkeista liksoista, eivätkä ymmärrä, että kyse voi olla myös muiden maiden liian heikosta työntekijöiden turvasta ja matalista palkoista, joihin Suomen niissä pöydissä, joissa päätöksiä tehdään tulisi ”vaikuttaa”, vaikka nyt näyttää siltä, että muut vaikuttavat vain Suomen asioihin.

  Vakaus- ja kasvusopimuksessa lukee, että ylijäämä ei saa ylittää 6 % ja siitä pitäisi antaa sanktioita, joka taisi olla 0,1 BKT:sta tai jotain vastaavaa, mutta kukaan ei puhu tästä ongelmasta, joka on kaikkien ongelmien äiti! Ainoastaan sisäisestä devalvaatiosta, joka ei auta, jos kaikki euromaat tekevät samaa.

  ”Tunnistakaa, että kaikki julkiset menot eivät kohdistu huono-osaisiin eikä niistä leikkaaminen ole pois heikoimmilta”

  Miksi koulutuksesta tai päivähoidosta pitäisi leikata? Keskiluokka joutuisi tällöin vain maksamaan sen omasta pussista, jolloin homma olisi plus-miinus-nolla heille. Köyhillä ei olisi siihen varaa ja rikkaiden veroja voitaisiin keventää. Viimeinen kohta taitaakin olla syy, miksi tätä ajetaan, niin innokaasti. Onhan se väärin, että lapsi pääse välillä karkuun vanhempaansa, joka ei muksua jaksa hoitaa. On paljon parempi Suomen kansan kannalta, että lasta pidetään vanhemman kanssa kotona, joka ei jaksa\halua tätä hoitaa. Oma napa, ainut napa – sitähän se maailma tunnetusti kiertää, ei aurinkoa.

  ”Muistakaa, että julkiset palvelut ovat olemassa kansalaisia, eivät työntekijöitä varten”

  Köh, köh… Itse asiassa, jos tutustuu hieman miten valtakuntamme pyörii, niin ymmärtää, että osa valtion duuneista on sitä varten, että työttömiä vain työllistetään. On erilaista ”pikku puuhaa”, että pitkäaikaistyöttömiä saadaan esim. kuntoutettua ja mm. keynesiläisyys ja Modern Monetary Theory perustuu siihen, että valtio on ainut, joka voi täystyöllisyyden taata. Se voi palkata duunareita itselleen tai fiskaalipolitiikalla rakentaa niin paljon, että täystyöllisyys saavutetaan, kuten esim. Japani on tehnyt ja nyt on rakentajat loppu ja niitä tarvitsee hakea ulkomailta. Kun työntekijät loppuvat alkaa yleensä palkkainflaatio ja tästä ei EK diggaa, joten ollaan ihan hys, hys…

  Onhan sitä kunnissa aika usein työttömiä kirjastonhoitajiakin, eikä vain siivoojia. Valtiot tarvitsevat työvoimareserviä, sillä kun NAIRU saavutetaan, niin palkat lähtevät nousukiitoon. Työntekjöitä on liian vähän työpaikkoihin nähden, you know.

  Tietysti nykyään valtion työntekijöiden palkkaaminen ihan huvin vuoksi on hieman turhan kallista, kun vertaa esim. 50- ja 60-lukuun, joten ei siellä niitä korkeapalkkaisia kavereita kannata turhaan pitää papereita pyörittämässä.

  ”Pitäkää mielessä, että sääntely ja kolmikanta eivät palvele kaikkein huono-osaisimpia”

  Aha, että opposition tarkoitus on ainoastaan pitää huoli syrjäytyneistä ja oikeisto hoitaa loput 90 % väestöstä?

  Aika hyvin kolmikannalla on tultu 1970-luvulta tähän päivään, mutta nyt on tullut seinä vastaan ja EK:n tulee saada monopoli päättää palkoista. Yritys on järjestynyt organisaatio ja niin on työmarkkinajärjestötkin. Oletko koskaan kelannut, että miten Lidl:n kassa saisi palkankorotuksen paikallisessa neuvottelussa, kun Sittarin kassa ei saa, niin Sittari saa kilpailuetua. Kassoja saa aina uusia ja siksi Lidlikään ei anna palkankorotusta ja kaikki vain jumittavat. Nyt kaikki saa saman perusliksan ja korotuksen, jolloin kenelläkään ei ole kilpailuetua siitä, että sorsii työntekijöitä palkan saralla. Jos kenenkään palkka ei kasvaisi, niin talouskaan ei kasvaisi, muuten kuin viennin osalta, josta taas EK hyötyy. Saksassakaan kukaan uskaltanut juurikaan palkkoja nostaa 10 vuoteen ja vienti kyllä hyötyi, mutta köyhyys on 90-luvun huippulukemien yläpuolella, joten vientiyrittäjät voittivat ja suurin osa kansasta sai painaa duunia, useimmat montaakin samaan aikaan, että saivat leivän pöytään. Olihan 1800-luvulla Yhdysvalloissakin duunia tarjolla. Orjat saivat kerätä pellavaa, niin paljon kuin sielu sieti, mutta en sitten tiedä, että oliko se orjatyö sitten se kuuluisa elämän tarkoitus. Britit eivät tästä diganneet, sillä orjuus tuotti kilpailuetua ja tämä on yksi syy moraalisten lisäksi, miksi orjuudesta lopulta tahdottiin eroon. Kannattaa lukea Liberalismin musta kirja, jos tahdot lisää tietoa…

  ”Edistäkää vapaamielisyyttä”

  Loppuun vielä pieni filosofinen pohdinto. Kulttuuri muodostuu tavoista, uskomuksista, tiedoista, taidoista, laista, sekä moraalista.

  Kun nämä kaikki niputetaan yhteen, niin ihminen alkaa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla suhteessa kaikken tähän pään sisältöön. Asteekit ja monet muut kulttuurit ovat kristinuskon tuloon asti uhranneet ihmisiä ja tämä on ollut heidän mukaansa aivan ok. Onko sinusta, siis oikein ja vapautta saada niitata ihmisiä, kun uskotaan tämän lepyttävän ukkosukko ja muita heeboja, jotka taivaalla chillaavat? Miksi tällaisia kulttuureja pitäisi ymmärtää? Onko nykyään oikein, että pienten lasten sukuelimiä silvotaan? Onko oikein, että tietyt kulttuurit pitävät vielä naisia ala-arvoisempina kuin miehiä? Onko oikein toisten kulttuurin nimessä rajoittaa minun vapauksiani puhua ja toimia, niin kauan kuin en vahingoita ketään? Miksi minun tulisi kunniottaa ja arvostaa kulttuureja, jotka ovat vain tuhansia vuosia vanhoja tapoja, joiden merkitys on nyky-yhteiskunnassa ainakin osaltaan kadonnut. Minä olen vapauden suurlähettiläs, enkä ala sulkemaan suutani sen takia, että toisten identiteetti kärsii, jos heidän identiteettiään ja mielenrauhaansa loukataan. Buhuu, onko se minun ongelma, että miehille tulee paha mieli, jos he eivät tunne ylivertaisuutta naisiin verrattuna ihan vain siksi, että ovat miehiä? Olemmeko me naiset miesten omaisutta vieläkin?

  Esim. Intian joukkoraiskauksen syyllinen kertoo syyn olevan uhrissa, koska hän oli ulkona liian myöhään. Saako toisen seksuaalista itsemäärämisoikeutta rikkoa Pikku Kakkosen jälkeen? Miksi kulttuureja pitäisi hyväksyä, jos se on ihan sieltä, minne aurinko ei paista? Minusta saa tuoda epäkohtia esille, mutta miksi minun tulisi olla muuttamatta muiden pinttyneitä uskomuksia, koska he kuuluvat kulttuuriin, joka kuuluu menneseen aikakauteen? Olenko minä rasisiti, jos kerron tosiasiota heistä ja esitän eriävän mielipiteen?

  Miksi joku haluaa puolustaa alkoholia ja huumeita? Alkoholi aiheuttaa ainoastan ongelmia ja jos esim. tutkit psykopaatteja, sarjamurhaajia, stalkkereita, sosiopaatteja, pedofiileja ja muita, niin lähes kaikki heistä ovat päihteiden suurkuluttajia ja tämä saa heidät keskittymään vain ja ainoastaan nautintoonsa ja unohtamaan, että muilla ihmisillä on se itsemäärämisoikeus, eivätkä he ole vain välineitä heidän nautintoonsa, johon he heitä käyttävät. Tiedät varmasti sen kiimaisen olon, joka krapulassa monilla meistä on, niin monet ovat siinä tilassa koko ajan ja käyttävät muita sen tyydyttämiseen lupaa kysymättä.

  Terveisin

  Ärhäkkä inhimillisyyden kärkihyökkääjä

 17. klaus kultti sanoo:

  Hyvä Henkka,

  otetaan testimielessä Skepsiksen sivustolta näkemys argumentaatiosta: Argumentoinnilla tarkoitetaan omien väitteiden perustelua. Missä kohtaa viestissäsi oli argumentointia?

  1. Henkka sanoo:

   Argumentointi? Oliko se sillä sivulla, missä Hertzen pohti avaruusolioiden asettamaa haastetta demokratialle?

 18. Olli sanoo:

  Asiallisia kommentteja poistettu jälleen, Liberan totuttuun tyyliin. Ideologia yli perustelujen kuten ennenkin.

  1. Heikki Pursiainen sanoo:

   Olli,
   Emme poista asiallisia emmekä yleensä edes asiattomia kommentteja. Sivulla on roskapostisuodatin, joka automaattisesti lähettää tietyt kommentit hyväksyttäviksi. Esimerkiksi paljon linkkejä sisältävät kommentit joutuvat tähän käsittelyyn. Kesän vuoksi hyväksymiseen on mennyt tavanomaista pidempi aika. Pahoittelut.

 19. Paluuviite: Kuka on köyhä?

Tietoa kirjoittajasta

Pursiainen Heikki

Heikki Pursiainen

Hallituksen jäsen

Heikki Pursiainen on ekonomisti, valtiotieteiden tohtori ja palkittu kirjailija. Hän on tehnyt merkittävän uran tutkijana, ajatuspajahenkilönä, mediayrittäjä- journalistina, ja toimii nyt Helsingin kaupungin kaupunkitietopalveluiden päällikkönä. Pursiaisen väitöskirja käsitteli taloustieteen matemaattisia menetelmiä virallisten tilastojen laadinnassa.

single.php