Blogit

Perustuslaki-teaser

Perustuslaki-teaser

Perjantaina 14.10. julkaistiin Liberan perustuslakiaiheinen raportti Profeettavallasta perustuslakituomioistuimeen. Raportissa kolme maan johtavaa lakimiestä pohtii, mitä perustuslain tulkinnalle ja valvonnalle pitäisi tehdä.

Kirjoittajat ovat korkeimman oikeuden entinen presidentti Pauliine Koskelo, OTT, dos. asianajaja Janne Juusela ja OTT, Professor of Practice Sakari Wuolijoki.

Raportin voi tilata paperijulkaisuna Liberasta, mutta se julkaistaan myös lähipäivien aikana verkossa. Ensimmäinen, Pauliine Koskelon kirjoittama essee on täällä.

Kukin lakimiehistä tarkastelee asiaa oman erityisosalansa näkökulmasta.

Kaikki kolmea yhdistää tyytymättömyys nykytilanteeseen. Kaikkien mielestä lainsäädännön ja viranomaistoiminnan perustuslaillisuuden valvonta on liian heikkoa.

Seuraavaksi muutama keskeinen johtopäätös kaikilta kolmelta kirjoittajalta. Lisää saat tietää tulemalla huomenna perjantaina 14.10. klo 9 kuuntelemaan kirjoittajia ja heitä haastavia keskustelijoita raportin julkaisun yhteydessä järjestettävään keskustelutilaisuuteen.

Pauliine Koskelo
  1. Perustuslakivaliokunnan menettelytapoja pitää uudistaa. Sen pitää käyttää nykyistä laajempaa asiantuntijoiden joukkoa, toimia riippumattomammin ja kuulla järjestelmällisesti erilaisia näkökohtia ja mielipiteitä. Nykyisellään perustuslaillisuuden arviointi riippuu liikaa pienestä asiantuntijajoukosta.
  2. Parannettunakaan valiokunnan toimintaa ei pidä verrata tuomioistuimiin, eikä se voi korvata tuomioistuinkäsittelyä. Tuomioistuinten mahdollisuuksia arvioida lainsäädännön perustuslaillisuutta pitääkin parantaa merkittävästi. Tämä voi tapahtua perustamalla erillinen perustuslakituomioistuin, mutta se ei ole välttämätöntä.
Janne Juusela
  1. Suomessa perustuslain tavoitteet ja oikeusvaltion keskeiset periaatteet eivät toteudu verotuksessa niin hyvin kuin niiden läntisessä oikeusvaltiossa pitäisi toteutua.
  2. Verotuksen muutoksenhakumenettely on ristiriidassa perustuslain kanssa.
  3. Kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti Suomeen olisi saatava tehokas perustuslain jälkivalvonnan järjestelmä. Se voidaan toteuttaa perustamalla erillinen perustuslakituomioistuin tai säätämällä korkeimmalle oikeudelle toimivalta tulkita perustuslakia ylimpänä oikeusinstituutiona.
Sakari Wuolijoki
  1. Perusoikeudet ovat nimenomaan yksilön oikeuksia suhteessa julkiseen valtaan. Perusoikeudet eivät velvoita yksityisiä toimijoita suhteessa toisiin yksityisiin toimijoihin.
  2. Perusoikeusajattelun tunkeutuminen yksityisten välisiin suhteisiin olisi vahingollista. Tämänsuuntaista kehitystä on kuitenkin havaittavissa esimerkiksi yksityistä pysäköinninvalvontaa, pikavippejä ja perintöoikeutta koskevassa säätelyssä.
  3. Kehityksen pysäyttäminen edellyttää perustuslakivalvonnan vahvistamista. Olisi esimerkiksi tärkeää, että perustuslakivaliokunta käyttäisi asiantuntijoina valtiosääntöoppineiden lisäksi myös yksityisoikeuden tutkijoita.

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Kommentoi

Tietoa kirjoittajasta

Pursiainen Heikki

Heikki Pursiainen

Hallituksen jäsen

Heikki Pursiainen on ekonomisti, valtiotieteiden tohtori ja palkittu kirjailija. Hän on tehnyt merkittävän uran tutkijana, ajatuspajahenkilönä, mediayrittäjä- journalistina, ja toimii nyt Helsingin kaupungin kaupunkitietopalveluiden päällikkönä. Pursiaisen väitöskirja käsitteli taloustieteen matemaattisia menetelmiä virallisten tilastojen laadinnassa.

single.php