Euroopan unionin yhteisvelan kustannukset ovat kasvussa

Euroopan unionin yhteisvelan kustannukset ovat kasvussa

Koronapandemia on johtanut dramaattiseen muutokseen Euroopan unionin yhteisessä velanotossa. Yhteisvelan piti edistää integraatiota, mutta markkinat näyttävät suhtautuvan tavoitteeseen epäluuloisesti. EU onkin nopeassa tahdissa muuttunut suureksi velanottajaksi. Verrattuna koronaa edeltäneeseen aikaan yhteisvelka on helmikuuhun 2023 mennessä kuusinkertaistunut 300 miljardiin ja jatkaa kasvamistaan yli 900 miljardiin. Samalla lainojen korot ovat kohonneet huomattavasti korkeammalle kuin mitä oli odotettu.Voiko yhteisvelka jopa kahlita jäsenmaiden toiminnanvapautta? 

Yhteisvelan rationaali

Brysselissä toimivan Bruegel-instituutin tutkijat Giovanni Bonfanti ja Luis Garicano ovat kartoittaneet laajasti EU:n velan ja sen korkokulujen kehitystä. Toukokuussa 2020 liittokansleri Merkel ja presidentti Macron ehdottivat koronasta johtuvan taantuman torjumiseksi yhteisvelalla rahoitettua 750 miljardin elvytysrahastosta. Komission kesäkuun 2020 ehdotuksen mukaan rahasto sai nimen ”Next Generation EU” eli NGEU. 

Yhteisessä velanotossa tapahtui merkittävä käänne. Aiemmin velkaa oli kertynyt ainoastaan joidenkin EU:n yhteisten instituutioiden – kuten Euroopan vakausmekanismin ja Euroopan investointipankin – kautta. Tällä kertaa elvytysrahaston varoilla oli tarkoitus elvyttää jäsenmaiden talouksia ja edistää investointeja rakenneuudistusten aikaansaamiseksi.

EU on komission toimesta nostanut markkinoilta tähän mennessä noin 200 miljardia euroa myönnettäväksi vuosille 2022-2025. Kaikki maat saavat rahoitusta, mutta kehittyneemmät maat kuten Suomi ovat nettomaksajia. 

Toinen elvytyksen muoto on SURE, jonka avulla rahoitettaisiin työttömyyden kasvamisen riskien torjuntaa sadalla miljardilla eurolla. Yhteensä yhteisvelan määrä kohoaa lähes 1000 miljardiin euroon, mikä lähentelee Saksan valtionvelan tasoa. NGEU:n rahoituksesta puolet ovat avustuksia jäsenmaille, loput myönnetään lainoina.

Yhteisvelan ongelmat

EU:n yhteistä velanottoa on ehdotettu jo pitkään. Aktiivisia ehdottajia ovat olleet erityisesti Italian ja Ranskan johtajat. Näillä niin sanotuilla eurobondeilla – eli lainalla, jonka ottajina ja maksajina ovat kaikki euromaat yhdessä – on haluttu edistää rakenneuudistuksia ja syventää integraatiota.

Eurobondeja on perusteltu myös velanoton alhaisemmilla kustannuksilla, johtuen kaikkien jäsenmaiden yhteisestä takauksesta. Jos joku jäsenmaa ei suoriudu velanhoidon kustannuksista, muut hoitavat sen osuuden. Oletus oli, että tämän vuoksi korko voisi olla jopa alle Saksan tason. 

Velan hoitokustannukset on tarkoitus kattaa aikaa myöten EU:n omilla, uusilla tulonlähteillä kuten hiilitulleilla, yhteisellä yritysverotuksella, rahoitusmarkkinaverolla, ympäristöverolla ja päästöoikeuksien laajennuksella. Ehdotukset eivät ole toistaiseksi edenneet, mutta ne ovat edelleen komission pöydällä.

Bruegelin tutkijoiden yllättävä havainto on, että EU:n yhteisen velan korkotaso onkin selvästi yli Saksan valtion omien velkojen koron

Velan maturiteeteissa – eli lainan kestoissa – on myös huomattavia eroja. Lyhyen maturiteetin veloissa korkoerot ovat pieniä, mutta 1-3 vuoden maturiteeteissa ero on jo huomattava. Esimerkiksi viime syksynä EU-velan korko oli jo 0,7 prosenttiyksikköä Saksaa korkeampi ja se ylitti jopa Ranskan ja Espanjan tason. Pitkissä maturiteeteissa ero oli vielä suurempi. Ainoastaan Italian velkojen korko on kaikissa maturiteeteissa EU:n velan korkoa suurempi.

Havainto korkoeroista on merkittävä. EU:n yhteinen velka ei olekaan niin edullista kuin monelta taholta on väitetty.

EU:n velanoton koron suuruus voidaan selittää kahdella eri tavalla. 

Ensinnäkin, rahoitusmarkkinoilla toimivat sijoittajat suhtautuvat epäluuloisesti siihen, että jäsenmaat ovat sitoutuneet EU:n integraation syventämiseen ja laajentumiseen. Avoimia jäsenhakemuksia EU:hun on kahdeksalta maalta, uusimpina Ukrainalta ja Moldovalta. Hakijat ovat taloudeltaan heikkoja verrattuna nykyisiin jäsenmaihin ja lisäisivät siten unionin sisäistä heterogeenisuutta. 

Toiseksi, Euroopan keskuspankilla (EKP) on aivan keskeinen vaikutus jäsenmaiden välisiin korkoeroihin. Määrällisellä elvytyksellä eli QE-politiikalla EKP on merkittävästi kaventanut jäsenmaiden velkojen korkoeroja. Loppusyksyllä 2022 EKP ilmoitti siirtyvänsä vähitellen määrällisen tiukentamisen linjalle, jolloin se alkaa pienentää tasettaan eli ostaa vähemmän jäsenmaiden velkakirjoja. EKP:llä on jopa 5000 miljardia euroa jäsenmaiden velkoja taseessaan. Tiukentamisen myötä korkoerot alkavat kasvaa.

Lopputuloksena voi olla paine tehdä EU:n yhteisistä veloista pysyviä, vaikka elvytysvelan vakuutettiin olevan kertaluonteista. Näin myös vannottiin Suomen hallituksen ja eduskunnan tahoilta

Tällä hetkellä EU:ssa ollaan puuhaamassa yhteistä solidaarisuusrahastoa. Mitään varmuutta ei kuitenkaan ole siitä, että yhteisvelka tulisi olemaan erityisen edullista. EU:n suurin ongelma onkin, että useat jäsenmaat ovat pahasti ylivelkaantuneita ja osa velka-asteen kasvavalla uralla. Suomi kuuluu jälkimmäiseen ryhmään.

Kuten monelta taholta varoitettiin yhteisellä velalla rahoitettavien menojen ja investointien tehokasta ja huolellista käyttöä näyttää olevan mahdotonta valvoa ja ohjata EU:n komission taholta.

Pitää muistaa, että EU oli alkuaikoinaan nimenomaan markkinaliberalismia edistävä järjestö, joka poisti byrokraattisia ja protektionistisia kaupan esteitä ja tuotti siten odotetusti merkittävää hyvinvoinnin lisäystä jäsenmaille. Unionin ydintoiminta perustuu neljälle vapaudelle, eli ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palveluiden vapaalle liikkuvuudelle jäsenmaissa.

Onkin aiheellista olla huolissaan siitä, että yhteinen velanotto, kasvavat sisäiset tulonsiirrot ja unionin laajentuva verotusoikeus eivät edistä vapautta.

Aatetta, ratkaisuja ja ideoita

Aate- ja ideakirjoituksissa käsittelemme nyky-yhteiskuntaan sekä poliittiseen päätöksentekoon sopivia ratkaisuja klassisen liberalismin viitekehyksestä.

Kommentoi

2 kommenttia artikkeliin Euroopan unionin yhteisvelan kustannukset ovat kasvussa

 1. Risukimppu sanoo:

  Monille ei ole edelleenkään valjennut sellainen tosiasia, että Euroopassa riehuu laajin ja tuhoisin sota sitten toisen maailmansodan. Sen taistelut ovat rajoittuneet Ukrainan sisälle, mutta välilliset vaikutukset tuntuvat kaikkialla.
  Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa ylivoimaisesti avokätisimmin, niin rahassa kun aseissa. Eurooppa laahaa perässä. Vaikka amerikkalaisten asetuotanto on selvästi alhaisempaa kun kylmänsodan vuosina, on se kuitenkin aivan omaa luokkaansa suhteessa Eurooppaan jossa ollaan saamattomia.
  Nyt on Euroopalle kuitenkin lyönyt totuuden hetki. Venäjä on ollut näihin päiviin asti läpeensä militaristinen ja hampaisiinsa asti aseistautunut agressiivinen totalitarismi joka terrorisoi lähialueitaan häikäilemättömästi. Suomi sai osansa Stalinin Neuvostoliiton tuhoamissodan luonteesta talvi-/jatkosodassa. Puna-armeijan sotilaat toteuttivat Buchan kaltaisia tekoja Suomen rajaseudulla. Neuvostoliitto harjoitti ”panssarivaunudiplomatiaa” Unkarissa 1956 ja Tsekkoslovakiassa 1968. Afganistanin tuhoon tuomittu sotaretki aloitettiin 1979. Neuvostoliiton propagandassa lapsetkin esiintyivät sotilasunifromuissa ja Punaisen torin vappuparaateissa ajettiin kilometritolkulla tankkeja ja ohjuslavetteja.
  Kun ent. KGB.n ”tsekisti” Vladimir Putin asettui Venäjän presidentiksi vuosituhannen vaihteessa, alkoi hän taannuttaa Boris Jeltsinin jälkeistä Venäjän federaatiota despotiaan ja sotaisuuteen. Putinin ensisijainen prioriteetti oli jälleenrakentaa Venäjän asevoimat uusiin valloitussotiin kykeneviksi. Putinin Venäjä on tehnyt tuhojaan Tsetseniassa, Georgiassa, Syyriassa ja nyt Ukrainassa.
  Venäjä ei ole kiinnostunut tippaakaan länsimaisista liberaaleista demokratian periaatteista kuten ihmisoikeuksista. Venäjä ei toimi tulevaisuutta ajatellen rauhan ja ympäristön hyväksi. Ilmastonmuutos-kysymykset ovat Venäjälle täysin yhdentekeviä vaikka sen vaikutukset ilmenevät dramaattisesti Siperian ikiroudan sulamisessa. Venäjä uhkailee, kiristää ja alistaa väkivaltaisesti minkä pystyy. Sillä ei yksinkertaisesti ole mitään muuta.
  Eurooppa ei missään nimessä saa nyt tuudittautua siihen käsitykseen, että Venäjän korruption kannibalisoima armeija tuhoutuu lopullisesti Ukrainassa, eikä siitä tarvitse sen takia huolta kantaa. Venäjällä on yhä valtavasti miehiä ja materiaalia. Lisäksi useita tuhansia ydinkärkiä.
  Euroopassa on vastattava Venäjän uhkaan rakentamalla massiivinen sotateollinen kompleksi joka tuottaa lentokoneita, helikoptereita, aluksia, ohjuksia, raketteja, ammuksia, tykistöä, tankkeja,… kaikkea sodankäynnin materiaalia tuotantolinjoilta siinä missä Euroopassa nyt valmistetaan Volkkareita, Renaulteja ja Nissaneita. Se ei ole helppo eikä etenkään halpa rasti, kysyy taloudellista sitoutumista kaikilta Euroopan mailta. Mutta se on myös Euroopan rauhan ja akauden hintalappu. Venäjän agressioiden taltuttaminen mahdollistuu vain siten että sille osoitetaan uskottava vastapelote.
  Euroopassa ollaan pitkään nojattu Amerikan pelotteeseen, mutta kuten Donald Trumpin kaudella huomattiin, sekään ei ole aina itsestäänselviö. Jos presidentti Joe Bidenin seuraaja haluaa irrottaa USAta transatlanttisesta yhteistyöstä ja lopettaa Ukrainan tukemisen, Eurooppa on pulassa. Siksi Euroopalla ei ole muita vaihtoehtoja kun ryhdistäytyä ja ottaa vastuuta omasta puollustuksestaan paljon enemmän.

 2. Julle sanoo:

  Kuinka tällainen touhuilu voisi koitua kansakunnan eduksi?
  ”Demokratiaa” a la Finlando:
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/seppohautaaho/147807-sauli-niinisto-65-v-tassa-muistutus-kansan-harhauttamisesta/

Tietoa kirjoittajasta

Koskenkylä Heikki

Heikki Koskenkylä

Eläkkeellä oleva valtiotieteiden tohtori. Aiemmin Suomen Pankin rahoitusmarkkinaosaston päällikkö ja sitä ennen tutkimusosaston päällikkö.

single.php