Jussi Koskinen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jussi Koskinen är investerare, Esbo-Grankulla Aktiesparares ordförande och ordförande för Samlingspartiets ekonomiskpolitiska förening. Mellan 1995 och 2010 arbetade Koskinen för Nokia Abp med ledarskapsuppgifter inom affärs- och linjeverksamhet, med produktmarknadsföring samt utveckling av strategi och affärsverksamhet. Mellan 1990 och 1995 arbetade Koskinen för Tamrock Tamrotor Ab, med ansvar för Mellaneuropas försäljning. Koskinen är till utbildningen diplomingenjör med inriktning på industriell ekonomi.

Vad är Finlands största utmaning?

– Finlands offentliga sektor skuldsätter sig nu i rask takt, vår exportnivå ligger fortfarande 10 miljarder under vad den var år 2008 och den industriella basen har försvagats.

Vår utmaning är att snabbt förverkliga marknasdriven ekonomisk politik och på så sätt skapa tillväxt. Vi behöver högre avkastning på kapital, högre avkastning på arbete på den privata och offentliga sidan, kostnadsåtstramningar för statens, kommunernas och EUs del samt beskattning som stöder tillväxt, vilket innebär en lättare helhetsbeskattning av arbete och ägande.

Vad är Finlands största möjlighet?

– Finland är än så länge ett tillitssamhälle. Finländare klarar av att förändras, agera självständigt och bära ansvar.

I praktiken måste vi öka på lönsam export och de affärsvinster som kommer från utlandet.

Vad skulle du själv ändra på genast?

– Ägande är arbete med den hösta graden av mervärde. Av detta borde vi skapa finsk framgång:

  1. Samfunds- och kapitalskattesatsen bör sänkas till under 25 %. Målet är att flytta passivt kapital från bankkonton och fastighetskvadratmetrar, som skapar kostnader, till ägande i bolag för att skapa välfärd åt Finland.
  2. Kunskap om ägande måste ligga på toppnivå. Detta innebär skickligt placerande i de bästa affärsverksamheterna och att skickligt leda dessa.

Kommentoi