Julkaisut

Synkät ajat Suomessa vol. II

Synkät ajat Suomessa vol. II

Miten pandemia on vaikuttanut yksilön vapauksiin ja vapaaseen yhteiskuntaan ihmisten arjessa, vapaa-ajan käytössä, sekä työelämässä?

Ajatuspaja Libera julkaisi Synkät ajat Suomessa kirjoituskokoelman toukokuussa 2016. Ehdotimme tuolloin rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Viisi vuotta myöhemmin valtio ei kuitenkaan ole vähentänyt otettaan kansalaisista, työmarkkinat eivät ole uusiutuneet niin, että työtä olisi tekijöille enemmän, eikä tuottavuutemme ole palannut kasvu-uralle. 

Synkät ajat Suomessa vol. II on kokoelmateos, joka pohtii poikkeusaikoja ja niistä selviytymistä enemmän yksilön näkökulmasta. Kirjoittajamme paneutuvat koronaepidemian herättämiin, perustavanlaatuisiin kysymyksiin siitä, miten arki on muuttunut, onko usko tulevaisuuteen kadonnut, mihin me käytämme rahamme, ja tehdäänkö työtä enää lainkaan samalla tavalla tulevaisuudessa? 

Kirjoituksissa nostetaan esiin useita kiinnostavia näkökulmia pandemia-ajan Suomeen. Työelämän osalta kriisi on jälleen kerran kohdistunut eniten nuoriin, joiden työllisyysaste on laskenut eniten. Se on myös tuonut räikeästi esiin yhden sosiaaliturvamme epäkohdista: kaikki rahoittavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mutta kaikki eivät turvaan ole oikeutettuja.

Taloudellisesti suomalaiset kotitaloudet ovat selviytyneet kansainvälisesti vertailtuna melko hyvin ja niille on kertynyt kulutuksen vähennyttyä yli 6 miljardin euron säästöt. 

Konkreettinen uhka on aiheuttanut merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia ja sekä vakuuttaminen pahimman varalle että säästäminen pahan päivän varalle ovat lisääntyneet. Lisäksi erityisesti sijoittaminen on kasvussa kaikissa ikäryhmissä. 

Liitteet

Synkät ajat Suomessa vol. II

synkat_ajat_suomessa_web.pdf, 13 Mt, 23.6.2021

Lataa: Synkät ajat Suomessa vol. II pdf

Tietoa kirjoittajista

Helenius Tero

Tero Helenius

Helenius on työympäristö, coworking ja kaupan strategi ja startup-yrittäjä. Hän on luonut kansainvälisiä työympäristö ja kaupan konsepteja yli 15 vuoden ajan. Helenius on Rakka Works & Spaces Oy:n toinen perustajajäsen.

Kiilakoski Tomi

Tomi Kiilakoski

Tomi Kiilakoski, FT, dosentti on vastaava tutkija Nuorisotutkimusverkostossa. Hänestä rajoja kiinnostavampia ovat niiden ylitykset. Hän on tutkinut lasten ja nuorten osallisuutta, ympäristöaktivismia, nuorisotyötä sekä kulttuurifilosofiaa. Kiilakoski on kirjoittanut ja toimittanut suomeksi yksitoista teosta. Hän osallistuu aktiivisesti nuorisotyön, koulun ja hyvinvointipolitiikan kehittämiseen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Tällä hetkellä Kiilakoski tutkii nuorten ilmastoaktivistien tulevaisuuskuvia ja nuorten hyvinvoinnin tukemista koulussa tehtävän nuorisotyön keinoin. Vapaa-aikanaan hän soittaa mandoliinia ja kitaraa

Kontkanen Mira-Maria

Mira-Maria Kontkanen

Mira-Maria Kontkanen on pk-yrittäjyyden EU-asiantuntija Brysselissä, jossa hän vastaa Suomen Yrittäjien Brysselin toiminnoista. Hän toimii myös jäsenenä eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa edustavassa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa (ETSK). EU-asioiden ja lobbaamisen ohella Mira-Maria heittää palloa kahdelle maaniselle terrierille, pelaa yli-innokkaana lautapelejä ja laulaa pehmoista poppia

Kotamäki, Mauri

Mauri Kotamäki

VTT Mauri Kotamäki tunnetaan keskimääräistä liberaalimpana Pohjoismaisen hyvinvointivaltion kannattajana, joka ei pelkää antaa kritiikkiä Suomen kankeille työmarkkinainstituutioille. Hän on Keskuskauppakamarin pääekonomisti, mitä ennen hän on työskennellyt mm. Työeläkevakuuttajat Telassa sekä Valtiovarainministeriössä

Kulmunki Inari

Inari Kulmunki

Kognitiotieteestä väitelleellä Inarilla on laaja kokemus tutkimustehtävistä eri tieteenaloja yhdistävistä kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista. Hän on toiminut muun muassa vierailevana tutkijana Frankfurtin Max Planck-instituutissa (MPIEA). Inari on Suomen Ekomodernistien hallituksen jäsen ja on vaikuttanut myös The Ulkopolitist-verkkolehden viestinnässä.

Lundstedt Tero

Tero Lundstedt

Sisältöjohtaja

+358 44 304 4350

Tero Lundstedt johtaa Liberan kaikkea sisällöntuotantoa. Oikeustieteen tohtorina Tero on tehnyt monipuolisesti tutkimusta oikeustieteen ja politiikan aloilta. Hän toimii myös Finnish Yearbook of International Law-julkaisusarjan toimittajana ja on Helsinki Law Academyn perustajajäsen ja lakiasiainpäällikkö.

Nummiaro Hannu

Hannu Nummiaro

Hannu Nummiaro työskentelee ekonomistina LähiTapiola Varainhoidossa, jossa julkaisee Suomen talouteen, kotitalouksiin ja sijoittamiseen keskittyvää Talous- ja varallisuuskatsausta. Koulutukseltaan hän on KTM ja DI. Aiemmin Hannu on työskennellyt 12 vuotta Ilmarisen strategina vastaten strategisesta allokaatiosta. Hannu toimii blogistina Taloustaidolle

Pipinen Lasse

Lasse Pipinen

Toiminnanjohtaja

+358 50 341 1611

Lasse Pipinen johtaa Libera-säätiötä ja sen ajatuspajatoimintaa. Kansainvälisen yhteisöviestinnän ja suomalaisen politiikan kentän tuntemuksen lisäksi Lasse on konsultoinut liiketoiminnan ja säätiöiden kehitysprojekteja.

Vauhkonen Teemu

Teemu Vauhkonen

Vauhkonen työskentelee tutkijana muun muassa yrityksessään Mixed Methods Productions (MMP)

Wilska Terhi-Anna

Terhi-Anna Wilska

Terhi-Anna Wilska on sosiologian professori Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat erityisesti kulutus ja elämäntavan muutokset eri ikäryhmissä, digitalisaatio ja sosiaalisen median vaikutus taloudelliseen toimintaan. Hän johtaa Suomen Akatemian ja Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamia DigiConsumers, #Agents- ja CoronaConsumers –tutkimushankkeita

single-julkaisu.php